Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2015

Περίληψη διακήρυξης εκδήλωσης ενδιαφέροντος μίσθωσης ακινήτου από το Δήμο Τήνου (Δημιουργία Θέσεων Στάθμευσης).