Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2015

Περίληψη διακήρυξης εκδήλωσης ενδιαφέροντος μίσθωσης ακινήτου από το Δήμο Τήνου (Για την υπηρεσία Πρασίνου)