Τετάρτη, 12 Δεκεμβρίου 2018

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ

ΔΗΜΟΣ THNΟΥ                                                          Τήνος, 12/12/2018
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ                    
Ταχ. Δνση: Ευαγγελιστρίας 72                                                 
ΤΗΛ:   2283360116                                                                     
ΦΑΞ:   2283360111

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ

Η υπηρεσία Ύδρευσης του Δήμου Τήνου ενημερώνει τους κατοίκους της πόλεως, ότι λόγω απρόβλεπτου γεγονότος, ήτοι σοβαρής βλάβης στoν αγωγό υδροδότησης (μετά από πρόβλημα που δημιουργήθηκε απο την εταιρεία που πραγματοποιεί εργασίες για τις οπτικές ίνες στην οδό 25ης Μαρτίου), θα αναγκαστεί να προχωρήσει στην διακοπή της υδροδότησης της πόλεως Τήνου, η οποία θα διαρκέσει μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης.

Για οποιαδήποτε εξέλιξη θα σας ενημερώσουμε το συντομότερο δυνατό.Share:

Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου 2018

Πρόσκληση σε εκδήλωση του Πνευματικού Κέντρου Πανόρμου Γιαννούλης Χαλεπάς του Δήμου Τήνου, με τίτλο “Οι τοίχοι που μιλάνε” και με θέμα τα γραφήματα των εσωτερικών τοίχων του σπιτιού - Μουσείου Γιαννούλη Χαλεπά.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ                                                               
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΝΟΡΜΟΥ                      
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΧΑΛΕΠΑΣ                                                             
                                                                 
    
   

                                                             Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σε εκδήλωση του Πνευματικού Κέντρου Πανόρμου Γιαννούλης Χαλεπάς του Δήμου Τήνου, με τίτλο “Οι τοίχοι που μιλάνε”  και με θέμα τα γραφήματα των εσωτερικών τοίχων του σπιτιού - Μουσείου Γιαννούλη Χαλεπά.
                                                                          
    Το Πνευματικό Κέντρο Πανόρμου Γιαννούλης Χαλεπάς του Δήμου Τήνου, στα πλαίσια του ΕΤΟΥΣ ΧΑΛΕΠΑ, την Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2018, στις 16.00, στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Πολιτισμού, Μπουμπουλίνας 20 – 22, στην Αθήνα, παρουσιάζει στο επιστημονικό και καλλιτεχνικό κοινό, τη μελέτη του Ερευνητικού Εργαστηρίου Διεπιστημονικών Εφαρμογών, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, για την αποκάλυψη  των γραφημάτων των εσωτερικών επιχρισμάτων του σπιτιού – Μουσείου Γιαννούλη Χαλεπά, στον Πύργο της Τήνου.
  Μετά, την παρουσίαση της μελέτης, θα απονεμηθούν τιμητικές διακρίσεις, σε όλους τους θεσμικούς φορείς και φυσικά πρόσωπα που ανέδειξαν και προέβαλαν τη ζωή και το έργο του κορυφαίου Έλληνα γλύπτη, Γιαννούλη Χαλεπά.     Πύργος Τήνου 10 Δεκεμβρίου 2018

Με εκτίμηση, Εμμανουήλ Σώχος , Πρόεδρος Πνευματικού Κέντρου Πανόρμου

Share:

Σάββατο, 8 Δεκεμβρίου 2018

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          Τήνος, 8 Δεκεμβρίου  2018
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                  Αρ. πρωτ 11648
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ                                                        Αριθμός Συνεδρίασης : 30/2018
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                               

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΠΡΟΣ :
1) Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Τήνου.
2) Τον Δήμαρχο Τήνου.
3) Τον Πρόεδρο και τα μέλη της Δημοτικής Κοινότητας Τήνου.
4) Τους Προέδρους/Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα λάβει χώρα στο δημαρχιακό κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ.), την 12 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00  για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, σε καθένα από τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως :

ΘΕΜΑ 1ο:
 Συζήτηση και λήψη απόφασης για τοποθέτηση προτομής του αειμνήστου Δημάρχου Τήνου Σίμου Ορφανού και ορισμό ενός δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του για την συγκρότηση της επιτροπής κρίσης περί αισθητικής αρτιότητας καλλιτεχνικών έργων του Π.Δ. 28/80.
Εισηγήτρια : Πρόεδρος

ΘΕΜΑ 2ο:
Έγκριση επικαιροποιημένης τοπογραφικής μελέτης Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων και Μονάδα Κομποστοποίησης Δήμου Τήνου.
Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 3ο:
Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο  Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι»  στον άξονα προτεραιότητας: «Ανέγερση ή/και Αποκατάσταση Δημοτικών κτιρίων» του έργου με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση κινηματογράφου "ΑΙΟΛΙΣ" Δήμου Τήνου».
Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 4ο: 
Υποβολή συμπληρωματικής πρότασης χρηματοδότησης του έργου με τίτλο: «Έργα βελτίωσης δικτύου ύδρευσης πόλεως Τήνου με αντικατάσταση υφιστάμενων σωληνώσεων» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Ι με τίτλο: «Υποδομές Ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση» του Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης» του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι».
Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 5ο:
 Έγκριση μελέτης για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Πύργου Τήνου».
Εισηγητής :  Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 6ο:
 Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2019.
Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 7ο:
Έγκριση έκθεσης οικονομικής επιτροπής αναφορικά με τα στοιχεία εσόδων και εξόδων του Δήμου Τήνου για το Γ΄ τρίμηνο 2018.
Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 8ο:
Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου, για το έτος 2019.
Εισηγήτρια : Πρόεδρος

ΘΕΜΑ 9ο:
Συγκρότηση επιτροπών έτους 2019, σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016.
Εισηγήτρια : Πρόεδρος

ΘΕΜΑ 10ο:
Έγκριση πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής του 1ου παραδοτέου του έργου: «Παροχή υπηρεσιών Συμβούλων και επιστημονικής υποστήριξης για την εκπόνηση του Στρατηγικού Σχεδίου Βιώσιμης Κινητικότητας Δήμου Τήνου».
Εισηγήτρια : Α. Δεληγιάννη

ΘΕΜΑ 11ο:
Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου, (μετά από κλήρωση) με τον αναπληρωτή του, ως μέλος της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση Εσωτερικού δικτύου Ύδρευσης Πόλεως Τήνου».
Εισηγήτρια : Πρόεδρος

ΘΕΜΑ 12ο:
Έγκριση προσχώρησης του Δήμου στους όρους και τις συμφωνίες της σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στο πλαίσιο του προγράμματος "Επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης και εκτέλεσης έργων των Ο.Τ.Α." Α φάση
Εισηγητής : Εμμαν. Σώχος

ΘΕΜΑ 13ο:
Έγκρισης υπογραφής προγραμματικής Σύμβασης με το εργαστήριο οπλισμένου σκυροδέματος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με θέμα «Διερεύνηση της υφιστάμενης κατάστασης και της συμπεριφοράς υπό σεισμική δράση και περιβαλλοντική έκθεση και προτάσεις τυχόν επεμβάσεων των Σχολείων του Δήμου Τήνου».
Εισηγήτρια : Α. Δεληγιάννη

ΘΕΜΑ 14ο:
Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 2ο και 3ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Επισκευή – Αναβάθμιση Παιδικού σταθμού Δήμου Τήνου».
Εισηγητής : Κ. Ψάρρος

ΘΕΜΑ 15ο:
Προγραμματισμός εορταστικών εκδηλώσεων Χριστουγέννων 2018 – Πρωτοχρονιάς 2019 .
Εισηγήτρια : Πρόεδρος

ΘΕΜΑ 16ο:
Λήψη απόφασης, σχετικά με την χορήγηση χρηματικού βοηθήματος για την αντιμετώπιση έκτακτης και σοβαρής ανάγκης, σε ευπαθείς κατηγορίες δημοτών και ψήφιση σχετικής πίστωσης.
Εισηγήτρια: Α. Δεληγιάννη  

ΘΕΜΑ 17ο:
Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων οικον. έτους 2019 του Πνευματικού Κέντρου Πανόρμου «ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΧΑΛΕΠΑΣ».
Εισηγητής : Εμμαν. Σώχος

ΘΕΜΑ 18ο:
Ονοματοδοσία οδών και πλατειών Δήμου Τήνου.
Εισηγητής : Π. Αρμάος

ΘΕΜΑ 19ο:
Υπογραφή σύμβασης συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Τήνου και του Αγροτικού Συνεταιρισμού Τήνου για την διαχείριση στερεών φυτικών αποβλήτων Δήμου Τήνου.
Εισηγητής : Π. Μίντζας

ΘΕΜΑ 20ο:
Συμμετοχή εκπροσώπου του Δήμου Τήνου (ως εταίρο) στη 2η συνάντηση του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Έργου του Προγράμματος «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ» (HORIZON 2020), για την ορθή διαχείριση των Υδατικών Πόρων του Νησιού και την Ανάπτυξη της Αγροτικής Παραγωγής με έμφαση στις Νέες Τεχνολογίες Επεξεργασίας Νερού και Λυμάτων (HYDROUSA).
Εισηγητής : Εμμαν. Σώχος

ΘΕΜΑ 21ο:
Κατανομή ποσού 20.530,00 € από τους ΚΑΠ (β΄ δόση), σχετικά με την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων.
Εισηγήτρια: Α. Δεληγιάννη  

ΘΕΜΑ 22ο:
Κατάρτιση τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2019.
Εισηγητής : Δήμαρχος

Ανακοίνωση εγγράφων αναφορών και αιτήσεων
Η  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ευγενία Αλοιμόνου

Share:

Παρασκευή, 7 Δεκεμβρίου 2018

Πρόσφορο έδαφος για τη συνεργασία του Δήμου Τήνου με τα Public


Πρόσφορο έδαφος για τη συνεργασία του Δήμου Τήνου με τα Public
σε συνέχεια της δράσης εξωστρέφειας που ξεκίνησε από την πρωτοβουλία επαγγελματιών του νησιού
Μήνας αφιερωμένος στην τοπική γαστρονομία της Τήνου ήταν ο Νοέμβριος στο PublicCafé της πλατείας Συντάγματος. Το κέντρο της Αθήνας πλημμύρισε από τις γεύσεις και τα αρώματα του κυκλαδίτικου νησιού, με αφορμή την ειδική ενέργεια που πραγματοποιείται «το PublicCafé δοκιμάζει». Στο πλαίσιο της ενέργειας το PublicCafé άνοιξε τις πόρτες του στην Τηνιακή γαστρονομική παράδοση. Δημιουργήθηκε μενού με επιλεγμένες συνταγές του τηνιακού εστιατορίου «Μαραθιά» ενώ κατά τη διάρκεια της δράσης, έφτασαν από την Τήνο εκλεκτά προϊόντα με τους παραγωγούς τους, οι οποίοι μίλησαν για αυτά κατά την εκδήλωση παρουσίασης της ενέργειας στις αρχές του μήνα, εκφράζοντας τη μοναδικότητα της γεύσης και της δημιουργίας τους.

Την τελευταία ημέρα προβολής των τηνιακών γεύσεων, το café επισκέφθηκε η Αντιδήμαρχος Τουρισμού της Τήνου κυρία Νατάσα Δεληγιάννη με στόχο να ενημερωθεί για τα αποτελέσματα της προβολής και να διερευνήσει τη δυνατότητα ευρύτερης συνεργασίας. Στη συνάντηση που είχε με εκπροσώπους από το τμήμα επικοινωνίας και το PublicCafé διαπιστώθηκε και από τις δύο πλευρές το μεγάλο ενδιαφέρον του κοινού για τα τηνιακά προϊόντα και συζητήθηκε το κέρασμα τηνιακού γλυκίσματος κατά τη διάρκεια της Χριστουγεννιάτικης περιόδου στους πελάτες του Café.«Η ανάδειξη της τοπικής γαστρονομίας, είναι ένας από τους βασικούς άξονες προβολής της Τήνου, γι’ αυτό προσπαθούμε να στηρίζουμε τιςενέργειες που στοχεύουν προς αυτή την κατεύθυνση»,τονίστηκε από την Αντιδήμαρχο.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η κυρία Δεληγιάννη, θέλοντας να ευχαριστήσει το PublicCafé για τη συνεργασία με τους επαγγελματίες του νησιού, πρόσφερε ως δώρο για τη χριστουγεννιάτικη εκδήλωση που οργανώνεται για τους υπαλλήλους της επιχείρησηςPublic,  ένα τριήμερο ταξίδι στην Τήνο. Το τυχερό ζευγάρι θα έχει την ευκαιρία να ζήσει μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες στη «Μούσα του Αιγαίου».

Στα σχέδια της διεύρυνσης της συνεργασίας την επόμενη περίοδο είναι η πραγματοποίηση έκθεσης φωτογραφίας στους χώρους του καταστήματος για γνωριμία του κοινού με τα χωριά, τον πολιτισμό και την κουλτούρα του νησιού.

Η κυρία Δεληγιάννη δήλωσε ότι ο Δήμος είναι ανοικτός σε συνεργασία με την ιδιωτική πρωτοβουλία για την υλοποίηση ενεργειών που προάγουν την εικόνα και τα μοναδικά χαρακτηριστικά της Τήνου. Το κοινό των Publicαναζητά νέες εμπειρίεςκαι έχει διάθεση για εξερεύνηση και εναλλακτικές προτάσεις διακοπών.

Share:

Το παγκόσμιο «Hour of Code» στην Τήνο!

Το Tech Talent School συμμετέχει στον παγκόσμιο εορτασμό της Ώρας του Κώδικα (Hour of Code™), με εκπαιδευτικές δράσεις για δεύτερη χρονιά και στην Τήνο.

Μάθετε στα παιδιά σας πώς να προγραμματίζουν έναν υπολογιστή, όχι απλά να τον χρησιμοποιούν

Ξεκινήστε με το Hour Of Code

«Η Ώρα του Κώδικα»
Μία ώρα, αμέτρητες δυνατότητες!

Δωρεάν δράσεις γνωριμίας των παιδιών με την επιστήμη των υπολογιστών από την Microsoft.
Από την Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου έως 20 Δεκεμβρίου 2018 η Microsoft σε συνεργασία με το Found.ation και υπό την αιγίδα του Δήμου της Τήνου, διοργανώνει στο νησί της Τήνου μια σειρά δωρεάν δράσεων, οι οποίες στόχο έχουν να εμπνεύσουν τα παιδιά να γνωρίσουν τον κόσμο του προγραμματισμού.
Τι είναι ο κώδικας, πώς χρησιμοποιείται, μπορώ και εγώ να γράψω έναν κώδικα;
Πέντε ειδικά σχεδιασμένα εργαστήρια θα βοηθήσουν τα παιδιά, από 6 έως 12 ετών, να κατανοήσουν τη λογική ενός κώδικα προγραμματισμού (coding). Με τη βοήθεια υπολογιστών αλλά και χωρίς, τα παιδιά θα έρθουν σε μια πρώτη επαφή με τον μαγικό κόσμο του προγραμματισμού. Η εισαγωγή σε αυτόν γίνεται με έξυπνα κινητικά και μαθηματικά παιχνίδια, αλλά και με το παιχνίδι Minecraft, τον πιο διασκεδαστικό τρόπο για να κατανοήσουν ακόμη και όσοι έχουν λίγες γνώσεις πληροφορικής τις βασικές έννοιες προγραμματισμού!
Η Ώρα του Κώδικα είναι ένα παγκόσμιο κίνημα που έχει προσεγγίσει εκατομμύρια μαθητές σε περισσότερες από 180 χώρες σε όλο τον κόσμο. Αποτελεί ευκαιρία ουσιαστικής γνωριμίας με την επιστήμη των υπολογιστών, σχεδιασμένη να εισάγει μαθητές σε βασικές έννοιες προγραμματισμού με έναν απλό και διασκεδαστικό τρόπο.

Ο όρος «Κώδικας» φέρνει στο μυαλό μας ένα πολύπλοκο σύστημα προγραμματισμού, δύσκολο να το καταλάβουμε. Στα χέρια όμως των παιδιών μπορεί να γίνει παιχνίδι, δίνοντας τους τη δυνατότητα να εφοδιαστούν με ψηφιακές δεξιότητες που στο μέλλον θα είναι απολύτως απαραίτητες. Το υλικό των σεμιναρίων θα είναι διαθέσιμο στο www.code.org.
Κάνετε την εγγραφή σας άμεσα! Οι θέσεις είναι περιορισμένες!
Πρόγραμμα Σεμιναρίων:
1ο Δημοτικό Σχολείο (τηλ.: 2283022287) – 14.12.2018 18:00-20:00
2ο Δημοτικό Σχολείο (τηλ.: 2283022358) – 17.12.2018 18:00-20:00
3ο Δημοτικό Σχολείο (τηλ.: 2283026230) – 18.12.2018 18:00-20:00
Δημοτικό Σχολείο Εξωμβούργου (τηλ.: 2283051584) – 19.12.2018 11:30-13:30
Δημοτικό Σχολείο Πύργου (τηλ.: 2283031258) – 20.12.2018 11:30-13:30

Η συμμετοχή είναι δωρεάν για όλους.

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής καλέστε είτε την εταιρεία κομβος πληροφορικη (T:2283021201) είτε απευθυνθείτε στους διευθυντές των Δημοτικών Σχολείων της Τήνου.

Η «Ώρα του κώδικα – Hour of Code™» είναι μια διεθνής πρωτοβουλία εμπνευσμένη από το Computer Science Education Week [csedweek.org] και το Code.org [code.org] με σκοπό να μυήσει εκατομμύρια μαθητές σε μια ώρα πληροφορικής και προγραμματισμού.
Share:

Πέμπτη, 6 Δεκεμβρίου 2018

Η έκθεση "Τηνιακοί μαρμαρογλύπτες" στο Δήμο Δάφνης - ΥμηττούΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΝΟΡΜΟΥ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΧΑΛΕΠΑΣ
Τρίτη 4 Δεκεμβρίου 2018
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

“ΤΗΝΙΑΚΟΙ ΜΑΡΜΑΡΟΓΛΥΠΤΕΣ “
Η συμμετοχή των Τηνίων μαρμαρογλυπτών στο ΕΤΟΣ ΧΑΛΕΠΑ ήταν επιβεβλημένη, για δύο λόγους: να υπενθυμίσει το τεράστιο έργο και τη σημαντική καλλιτεχνική προσφορά του κορυφαίου Έλληνα γλύπτη, Γιαννούλη Χαλεπά και να τη συνδέσει με το σύγχρονο καλλιτεχνικό γίγνεσθαι και για να επιβεβαιώσει, ότι, η ΤΗΝΙΑΚΗ ΜΑΡΜΑΡΟΤΕΧΝΙΑ, δίκαια εγγράφηκε το 2015, στους καταλόγους της άϋλης πολιτιστικής κληρονομιάς της ανθρωπότητας, της UNESCO, καθώς, οι σημερινοί καλλιτέχνες-μαρμαρογλύπτες αναδεικνύονται άξιοι συνεχιστές και θεματοφύλακες της παράδοσης, παράγοντας πολιτιστικό προϊόν, προσαρμοσμένο στις σύγχρονες απαιτήσεις της εποχής και βασισμένο στην ιερή παρακαταθήκη των προγόνων μας.
Ο Οργανισμός Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Δάφνης-Υμηττού σε συνεργασία με το Πνευματικό Κέντρο Πανόρμου Γιαννούλης Χαλεπάς του Δήμου Τήνου, παρουσιάζουν την έκθεση «Τηνιακοί Μαρμαρογλύπτες » στο Μουσείο Γεωργίου Μπουζιάνη στη Δάφνη (Γεωργίου Μπουζιάνη 27-31),  το διάστημα 13 Δεκεμβρίου 2018 έως 13 Ιανουαρίου 2019.
Καλούμε όλους τους  φίλους της τέχνης και του πολιτισμού να παραστούν στα εγκαίνια που θα γίνουν τη Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2018 στις 6:00 μ.μ.
Ο Δήμος Τήνου και το Πνευματικό Κέντρο Πανόρμου, ακολουθώντας εξωστρεφή πολιτική στην προβολή του παραγόμενου καλλιτεχνικού έργου, παρουσίασε την έκθεση « Τηνιακοί Μαρμαρογλύπτες» στο Πνευματικό Κέντρο Πανόρμου, στην Πινακοθήκη Κυκλάδων του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης, στο Ομήρειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Χίου, στην Πινακοθήκη του Δήμου Ιωαννιτών και θα φιλοξενηθεί και στην Καρύταινα Αρκαδίας.
Στο πλαίσιο της Έκθεσης στο Μουσείο Γ. Μπουζιάνη:
  • Την Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου 2018 στις 6:00 μ.μ.,  στο Αμφιθέατρο του Μουσείου, θα γίνει η προβολή της ταινίας «Αυτοί που τόλμησαν- Γιαννούλης Χαλεπάς» σε σκηνοθεσία Κώστα Μαχαίρα και παρουσίαση Κώστα Δανούση.
  • Την Τετάρτη 9 Ιανουαρίου 2019 στις 6:00 μ.μ., θα στηθεί Εργαστήρι Μαρμαρογλυπτικής στο Μουσείο, με την παρουσία του Ακαδημαϊκού Μανόλη Ι. Κορρέ  και στις 8:00 μ.μ. στο Αμφιθέατρο η τεχνοκριτικός και επιμελήτρια εκθέσεων, Ελένη Κυπραίου, θα μιλήσει με θέμα: '' O Ρευστός χρόνος''  στο έργο των Χαλεπά και Μπουζιάνη. 

Φίλιππος Φόρτωμας                                                                     Εμμανουήλ Σώχος
Πρόεδρος   ΟΠΑΔΥ                                                                      Αντιδήμαρχος Τήνου

Πρόεδρος Πνευματικού Κέντρου Πανόρμου ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΧΑΛΕΠΑΣ

Share:

Τρίτη, 4 Δεκεμβρίου 2018

29η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         Τήνος, 4 Δεκεμβρίου  2018
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ               Αριθμός Συνεδρίασης : 29/2018
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Π  Ρ Ο  Σ Κ Λ  Η Σ Η

ΠΡΟΣ :
1) Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Τήνου.
2) Τον Δήμαρχο Τήνου.
3) Τον Πρόεδρο και τα μέλη της Δημοτικής Κοινότητας Τήνου.
4) Τους Προέδρους/Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.


Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε ν
α προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα λάβει χώρα στο
δημαρχιακό κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ.),
την 8η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Σάββατο και ώρα 12.30 μ.μ
για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, σε καθένα από τα παρακάτω θέματα της
ημερησίας διατάξεως :


ΘΕΜΑ 1ο:
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τοποθέτηση προτομής του
αειμνήστου Δημάρχου Τήνου Σίμου Ορφανού και ορισμό ενός
δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του για την συγκρότηση
της επιτροπής κρίσης περί αισθητικής αρτιότητας καλλιτεχνικών έργων
του Π.Δ. 28/80.
Εισηγήτρια : Πρόεδρος
ΘΕΜΑ 2ο:
Έγκριση επικαιροποιημένης τοπογραφικής μελέτης Χώρου Υγειονομικής
Ταφής Υπολειμμάτων και Μονάδα Κομποστοποίησης Δήμου Τήνου.
Εισηγητής : Δήμαρχος
ΘΕΜΑ 3ο:
Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο  Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» 
στον άξονα προτεραιότητας: «Ανέγερση ή/και Αποκατάσταση Δημοτικών κτιρίων»
του έργου με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση κινηματογράφου "ΑΙΟΛΙΣ"
Δήμου Τήνου».
Εισηγητής : Δήμαρχος
ΘΕΜΑ 4ο:
Υποβολή συμπληρωματικής πρότασης χρηματοδότησης του έργου με τίτλο:
«Έργα βελτίωσης δικτύου ύδρευσης πόλεως Τήνου με αντικατάσταση
υφιστάμενων σωληνώσεων» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Ι με τίτλο:
«Υποδομές Ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και
ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση» του Άξονα Προτεραιότητας
«Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης» του Προγράμματος
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι».
Εισηγητής : Δήμαρχος
ΘΕΜΑ 5ο:
Έγκριση μελέτης για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή συντήρηση
σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Πύργου Τήνου».
Εισηγητής :  Δήμαρχος
ΘΕΜΑ 6ο:
Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2019.
Εισηγητής : Δήμαρχος
ΘΕΜΑ 7ο:
Έγκριση έκθεσης οικονομικής επιτροπής αναφορικά με τα στοιχεία εσόδων
και εξόδων του Δήμου Τήνου για το Γ΄ τρίμηνο 2018.
Εισηγητής : Δήμαρχος
ΘΕΜΑ 8ο:
Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών για την εκποίηση ή
εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου, για το έτος 2019.
Εισηγήτρια : Πρόεδρος
ΘΕΜΑ 9ο:
Συγκρότηση επιτροπών έτους 2019, σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016.
Εισηγήτρια : Πρόεδρος
ΘΕΜΑ 10ο:
Έγκριση πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής του
1ου παραδοτέου του έργου : «Παροχή υπηρεσιών Συμβούλων και
επιστημονικής υποστήριξης για την εκπόνηση του
Στρατηγικού Σχεδίου Βιώσιμης Κινητικότητας Δήμου Τήνου».
Εισηγήτρια : Α. Δεληγιάννη
ΘΕΜΑ 11ο:
Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου, (μετά από κλήρωση) με τον αναπληρωτή του,
ως μέλος της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου
«Αντικατάσταση Εσωτερικού δικτύου Ύδρευσης Πόλεως Τήνου».
Εισηγήτρια : Πρόεδρος
ΘΕΜΑ 12ο:
Έγκριση προσχώρησης του Δήμου στους όρους και τις
συμφωνίες της σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account)
με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στο πλαίσιο του προγράμματος
"Επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης και εκτέλεσης έργων των Ο.Τ.Α.
" Α φάση
Εισηγητής : Εμμαν. Σώχος
ΘΕΜΑ 13ο:
Έγκρισης υπογραφής προγραμματικής Σύμβασης με το εργαστήριο
οπλισμένου σκυροδέματος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με θέμα
«Διερεύνηση της υφιστάμενης κατάστασης και της συμπεριφοράς
υπό σεισμική δράση και περιβαλλοντική έκθεση και προτάσεις τυχόν
επεμβάσεων των Σχολείων του Δήμου Τήνου».
Εισηγήτρια : Α. Δεληγιάννη
ΘΕΜΑ 14ο:
Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 2ο και 3ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου
«Επισκευή – Αναβάθμιση Παιδικού σταθμού Δήμου Τήνου».
Εισηγητής : Κ. Ψάρρος
ΘΕΜΑ 15ο:
Προγραμματισμός εορταστικών εκδηλώσεων
Χριστουγέννων 2018 – Πρωτοχρονιάς 2019 .
Εισηγήτρια : Πρόεδρος
ΘΕΜΑ 16ο:
Λήψη απόφασης, σχετικά με την χορήγηση χρηματικού βοηθήματος
για την αντιμετώπιση έκτακτης και σοβαρής ανάγκης, σε ευπαθείς
κατηγορίες δημοτών και ψήφιση σχετικής πίστωσης.
Εισηγήτρια: Α. Δεληγιάννη   
ΘΕΜΑ 17ο:
Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων οικον. έτους 2019
του Πνευματικού Κέντρου Πανόρμου «ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΧΑΛΕΠΑΣ».
Εισηγητής : Εμμαν. Σώχος
ΘΕΜΑ 18ο:
Ονοματοδοσία οδών και πλατειών Δήμου Τήνου.
Εισηγητής : Π. Αρμάος
ΘΕΜΑ 19ο:
Υπογραφή σύμβασης συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Τήνου και
του Αγροτικού Συνεταιρισμού Τήνου για την διαχείριση στερεών
φυτικών αποβλήτων Δήμου Τήνου.
Εισηγητής : Π. Μίντζας
ΘΕΜΑ 20ο:
Συμμετοχή εκπροσώπου του Δήμου Τήνου (ως εταίρο) στη
2η συνάντηση του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Έργου του Προγράμματος
«ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ» (HORIZON 2020), για την ορθή διαχείριση των
Υδατικών Πόρων του Νησιού και την Ανάπτυξη της Αγροτικής Παραγωγής
με έμφαση στις Νέες Τεχνολογίες Επεξεργασίας Νερού
και Λυμάτων (HYDROUSA).
Εισηγητής : Εμμαν. Σώχος
ΘΕΜΑ 21ο:
Κατανομή ποσού 20.530,00 € από τους ΚΑΠ (β΄ δόση), σχετικά
με την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων.
Εισηγήτρια: Α. Δεληγιάννη   
ΘΕΜΑ 22ο:
Κατάρτιση τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2019.
Εισηγητής : Δήμαρχος


Ανακοίνωση εγγράφων αναφορών και αιτήσεων
Η  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ευγενία Αλοιμόνου
Share:

Πρόγραμμα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories