Σάββατο, 20 Απριλίου 2019

Συνδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τήνου


                              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        Τήνος,  20  Απριλίου    2019
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                 Αριθμός Συνεδρίασης : 09/2019
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ                                  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                 
                       Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΠΡΟΣ :
1) Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Τήνου.
2) Τον Δήμαρχο Τήνου.
3) Τον Πρόεδρο και τα μέλη της Δημοτικής Κοινότητας Τήνου.
4) Τους Προέδρους/Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα λάβει χώρα στο δημαρχιακό κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ.), την 24η Απριλίου 2019, ημέρα Μεγάλη Τετάρτη  και ώρα 10.30 π.μ  για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, σε καθένα από τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως :

ΘΕΜΑ 1ο:
Αναμόρφωση προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικον. έτους 2019.
Εισηγητής : Δήμαρχος  
ΘΕΜΑ 2ο:
Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2010-2023 του υποτομέα των ΟΤΑ.
Εισηγητής : Δήμαρχος
Share:

Τρίτη, 16 Απριλίου 2019

Αποκομιδή απορριμμάτων

Δήμος Τήνου                                         Τρίτη 16 Απριλίου 2019
Τμήμα Καθαριότητας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι χθες μετά από πτώση κεραυνού κάηκε ο μετασχηματιστής στην περιοχή Κοσσίνι με αποτέλεσμα την παντελή αδυναμία λειτουργίας του δεματοποιητή και συνακόλουθα την μη ομαλή αποκομιδή των απορριμμάτων. 
Γίνονται προσπάθειες αποκατάστασης της ζημίας.
Ευχαριστούμε  πολύ γα την κατανόησή σας. 

Με εκτίμηση 

Ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος
 Παναγιώτης Μίντζας

Share:

Παρασκευή, 5 Απριλίου 2019

Ανακοίνωση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου - Άνδρου

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Τήνου - Άνδρου  σας ενημερώνει ότι πρόκειται να ξεκινήσουν εργασίες καθαρισμού και καλλωπισμού στο χώρο στάθμευσης του εξωτερικού λιμένα (πάρκινγκ κάτω από το Αστυνομικό τμήμα). 

Για το λόγο αυτό παρακαλούμε όπως αποφεύγετε την  μακροχρόνια στάθμευση, προκειμένου να μην αναγκαστούμε να προχωρήσουμε στην απομάκρυνση του οχήματός σας.
Share:

Δευτέρα, 1 Απριλίου 2019

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου


                                                     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             Τήνος,  1  Απριλίου    2019
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                     Αριθμός Συνεδρίασης : 08/2019
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ                                                    
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                     


Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΠΡΟΣ :
1) Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Τήνου.
2) Τον Δήμαρχο Τήνου.
3) Τον Πρόεδρο και τα μέλη της Δημοτικής Κοινότητας Τήνου.
4) Τους Προέδρους/Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα λάβει χώρα στο δημαρχιακό κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ.), την 5η Απριλίου 2019, ημέρα Παρασκευή   και ώρα 13.00 μ.μ.  για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, σε καθένα από τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως :

ΘΕΜΑ 1ο:
Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 1.393.000,00 € από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι  στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Ι για την εκτέλεση του έργου «Έργα βελτίωσης ύδρευσης Τήνου».
Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 2ο:
Λήψη απόφασης για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών.
Εισηγήτρια : Πρόεδρος

ΘΕΜΑ 3ο:
Έγκριση πρακτικού κλήρωσης επιτροπής προσωρινής παραλαβής έργων.
Εισηγήτρια : Λ. Άνδροβικ

ΘΕΜΑ 4ο:
Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2019 του κληροδοτήματος Κωνσταντίνου Σαρδελά.
Εισηγητής :  Ε. Σώχος

ΘΕΜΑ 5ο:
Λήψη απόφασης για αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο Δήμου Τήνου».
Εισηγητής : Κ. Ψάρρος

ΘΕΜΑ 6ο:
Λήψη απόφασης για αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τήνου.
Εισηγήτρια : Λ. Άνδροβικ

ΘΕΜΑ 7ο:
Ανανέωση σύμβασης συνεργασίας μεταξύ Δήμου Τήνου  - ΚΟΙΝΣΕΠ Καλλονής Κελιών  και Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης  Ανακύκλωσης Α.Ε  για την συλλογή & ανακύκλωση διαχωρισμένων στην πηγή αποβλήτων συσκευασίας.
Εισηγητής : Π. Μίντζας

ΘΕΜΑ 8ο:
Εξειδίκευση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6434 με τίτλο  «Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων» για την παροχή υπηρεσίας ημερήσιας ηλεκτρονικής αποδελτίωσης.
Εισηγήτρια : Α. Δεληγιάννη

ΘΕΜΑ 9ο:
Εξειδίκευσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6117.0003 με τίτλο «έξοδα συντήρησης και λειτουργίας site Δήμου Τήνου» για την παροχή υπηρεσίας «Συντήρηση και λειτουργία του WEBSITE Tinos.gr.
Εισηγήτρια : Α. Δεληγιάννη

ΘΕΜΑ 10ο:
Εξειδίκευσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6117.0007 με τίτλο «Δημιουργία & διαχείριση ψηφιακού περιεχομένου» για την παροχή υπηρεσίας «Ενέργειες ψηφιακής επικοινωνίας και συμβουλευτικές υπηρεσίες διαφημιστικής προβολής.  
Εισηγήτρια : Α. Δεληγιάννη


Ανακοίνωση εγγράφων αναφορών και αιτήσεων
Η  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ευγενία Αλοιμόνου
Share:

Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2019

Άλλη μια χρηματοδότηση για το Δήμο Τήνου!!!


ΔΗΜΟΣ THNΟΥ                                                   Τήνος, 28/03/2019
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ                   
Ταχ. Δνση: Ευαγγελιστρίας 72                                                 
ΤΗΛ:   2283360106                                                                     
ΦΑΞ:   2283360139

Άλλη μια χρηματοδότηση για το Δήμο Τήνου!!!

Μετά από αίτημά μας στο Υπουργείο Εσωτερικών διασφαλίσαμε έκτακτη οικονομική ενίσχυση 150.000,00€ για την αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν στο νησί μας από την κακοκαιρία.  

Τα συγκεκριμένα χρήματα θα διατεθούν άμεσα για την επίστρωση της οδού πρόσβασης στον δεματοποιητή του Δήμου στη θέση Κοσσίνι, καθώς και για την κατασκευή -  καθαρισμό τάφρων για τη συλλογή των όμβριων υδάτων . 


Share:

Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2019

ΠΑΡΟΥΣΑ Η ΤΗΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟ TINOS TRAILS ΣΤΗ ΛΥΩΝΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
                                                              
ΠΑΡΟΥΣΑ Η ΤΗΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟ TINOS TRAILS ΣΤΗ ΛΥΩΝ

Παρούσα η Τήνος και το Tinos Trails με τη Paths of Greece στη μεγάλη Έκθεση Πεζοπορικού Τουρισμού στη Λυών της Γαλλίας που πραγματοποιήθηκε το διάστημα 22 έως 24 Μαρτίου 2019.
Η Τήνος έκλεψε την παράσταση, αφού οι επισκέπτες της Έκθεσης έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για τα μονοπάτια και τις ομορφιές του νησιού μας.
Share:

Τετάρτη, 27 Μαρτίου 2019

7η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             Τήνος,  23  Μαρτίου    2019
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                               Αριθμός Συνεδρίασης: 07/2019
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ                                                    
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                     

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΠΡΟΣ :
1) Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Τήνου.
2) Τον Δήμαρχο Τήνου.
3) Τον Πρόεδρο και τα μέλη της Δημοτικής Κοινότητας Τήνου.
4) Τους Προέδρους/Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα λάβει χώρα στο δημαρχιακό κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ.), την 28η Μαρτίου 2019, ημέρα Πέμπτη   και ώρα 10.30 π.μ  για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στο παρακάτω θέμα της ημερησίας διατάξεως :

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ:
Εξειδίκευσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 15.6472 με τίτλο «Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων» για την συνδιοργάνωση με τον ΤΑΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΩΝΑΣ του FINAL FOUR εφήβων που θα διεξαχθεί στην Τήνο στις 29 και 30 Μαρτίου 2019.
Εισηγήτρια : Πρόεδρος

Ανακοίνωση εγγράφων αναφορών και αιτήσεων
Η  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ευγενία Αλοιμόνου

Share:

Τρίτη, 26 Μαρτίου 2019

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ ΣΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ
ΣΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
                                                                                                         

Η διαχείριση της Τήνου από πλευράς τουριστικού μάρκετινγκ και προβολής ως πρότυπο προορισμού με εμπεριστατωμένο σχέδιο στρατηγικής αποτέλεσε το αντικείμενο παρουσίασης και διαλογικής συζήτησης με τους φοιτητές του Μητροπολιτικού Κολλεγίου.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 20 Μαρτίου στο αμφιθέατρο των εγκαταστάσεων  του Κολλεγίου  στο κέντρο της Αθήνας και περιλάμβανε παρουσίαση του προορισμού από την Αντιδήμαρχο κυρία Αναστασία Δεληγιάννη και ανάλυση της μεθοδολογίας, στρατηγικής και της καμπάνιας προβολής από τη Σύμβουλο Μάρκετινγκ κυρία Μαρία Τζάννου.
Το συντονισμό ανέλαβε  εκ μέρους του Κολλεγίου ο καθηγητής  κ. Νότης Μαρτάκης  με την ιδιότητα και του επικεφαλής της εταιρίας Συμβούλων του Δήμου.
Στην πρωτολογία της η κυρία Δεληγιάννη τόνισε, μεταξύ άλλων τα εξής:
«Αισθάνομαι περήφανη που σας παρουσιάζουμε σήμερα τον τόπο μου αλλά και τη μεθοδολογία που ακολουθήσαμε ώστε να καταλήξουμε σε μία ταυτότητα για το νησί που είναι απαραίτητη για να αναδείξουμε τα μοναδικά χαρακτηριστικά της Τήνου και να προσελκύσουμε επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Θεωρώ ότι σε συνεργασία με την ομάδα συμβούλων του Δήμου έχουμε παράξει ένα επικοινωνιακό «θαύμα» με προσδιορισμένη κατεύθυνση, στόχους, δράσεις μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα.
Προσθήκη λεζάντας
Τη «χειροποίητη» Τήνο των τεσσάρων εποχών, το νησί της τέχνης και του πολιτισμού, ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να τη γνωρίσει και μέσα από ένα πλήθος διαφορετικών υπηρεσιών εναλλακτικού τουρισμού. Περιπατητικές διαδρομές που περνούν μέσα από γραφικά χωριά, αναρρίχηση και bouldering, καταδύσεις, surf, ποδηλασία και αγώνες δρόμου με αποκορύφωμα το Tinos Running Experience,  φέρνουν σε επαφή τον επισκέπτη με το φυσικό περιβάλλον και την παράδοση και αποτελούν πόλο έλξης για όσους αναζητούν την αδρεναλίνη στις διακοπές τους. Ταυτόχρονα η Τήνος έχει σχηματίσει ένα ισχυρό προφίλ ως αναδυόμενος γαστρονομικός προορισμός χάρη στις ενέργειες τουTinos Food Paths με πρωταγωνιστές τα αγνά τοπικά προϊόντα». Κατέληξε δε ότι, «η Τήνος με την πολύπλευρη φυσιογνωμία της προσφέρει σήμερα απλόχερα όλα όσα μπορεί να ζητήσει κανείς από έναν κορυφαίο πολιτιστικό προορισμό».
Η κυρία Δεληγιάννη προσκάλεσε τους φοιτητές να επισκεφθούν το νησί για να ζήσουν αυθεντικές εμπειρίες που θα μείνουν χαραγμένες στη μνήμη τους.             
Η παρουσίαση της κυρίας Τζάννου περιελάμβανε το δημιουργικό σκεπτικό της καμπάνιας «Τήνος. Η Μούσα του Αιγαίου» και την εφαρμογή της μέσω της παραγωγής ποιοτικού και σύγχρονου περιεχομένου. Το ενδιαφέρον των φοιτητών τράβηξαν τα θεματικά video που έχουν δημιουργηθεί για να υποστηρίξουν όλο το επικοινωνιακό πλάνο ενεργειών και αποτελούν χρήσιμο εργαλείο προβολής.
Share:

Πρόγραμμα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Video: Συνεδριάσεις Δ..Σ

δημοτικο λιμενικο ταμειο τηνου - ανδρου

live camera Η πόλη της Τήνου από το Βίντσι

live camera Το λιμανι του πανορμου

Η κίνηση των πλοίων στο νησί μας