Εμφανιζόμενη ανάρτηση

 

Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2022

Διακοπή υδροδότησης στη Στενή Τήνου

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                       Τήνος 23 Σεπτεμβρίου 2022

ΔΗΜΟΣ  ΤΗΝΟΥ


Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Σας γνωρίζουμε ότι λόγω έκτακτων εργασιών της υπηρεσίας Ύδρευσης - Αποχέτευσης του Δήμου Τήνου θα γίνει διακοπή υδροδότησης από της 12:30 έως το πέρας των εργασιών, σήμερα Παρασκευή23 Σεπτεμβρίου 2022 σε Τμήμα του Οικισμού της Στενής. Παρακαλούμε για την κατανόησή σας.

Ο Αντιδήμαρχος Ύδρευσης


Ζαχαρίας Γιαννησόπουλος

Share:

Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2022

Πίνακες Κατάταξης, Απορριπτέων και Επιτυχόντων/ Προσληπτέων της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2022 Ανακοίνωσης του Δημοτικού Νομικού Προσώπου Δήμου Τήνου για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Πίνακες Κατάταξης, Απορριπτέων  και Επιτυχόντων/Προσληπτέων της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2022 Ανακοίνωσης του Δημοτικού Νομικού Προσώπου Δήμου Τήνου για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Share:

Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2022

Διακοπή υδροδότησης στην πόλη της Τήνου

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ           Τήνος 12 Σεπτεμβρίου 2022

ΔΗΜΟΣ  ΤΗΝΟΥ


Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Share:

Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2022

15/2022 Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τήνου

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              Τήνος,  9  Σεπτεμβρίου  2022

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                              

ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ                                                       Αριθμός Συνεδρίασης :15/2022       

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ             

 

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η


ΠΡΟΣ :

1) Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Τήνου.

2) Τον Δήμαρχο Τήνου.

3) Τον Πρόεδρο και τα μέλη τις Δημοτικής Κοινότητας Τήνου.

4) Τους Προέδρους Κοινοτήτων.

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019,  την εγκύκλιο με αρ.375/Α.Π.39167/2-6-2022 του ΥΠ.ΕΣ, σας καλούμε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα λάβει χώρα στο δημαρχιακό κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ.), την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 12:30, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, σε καθένα από τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως :

 

 

ΘΕΜΑ 1ο:

Έκθεση για την κατάσταση εσόδων και εξόδων  του Δήμου  Τήνου Β΄ τριμήνου  2022 (άρθρο 72 στοιχ. 1ν Ν. 3852/2010).

Εισηγητής : Πρόεδρος

ΘΕΜΑ 2ο:

Λήψη απόφασης για κατάργηση του Δημοτικού Νομικού προσώπου Δήμου Τήνου και μεταφορά των αρμοδιοτήτων του στον Δήμο Τήνου.

Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 3ο:

Έγκριση 12ης αναμόρφωσης προυπολογισμού οικον. έτους 2022.

Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 4ο:

Έγκριση 13ης αναμόρφωσης προυπολογισμού οικον. έτους 2022.

Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 5ο:

Έγκριση 14ης αναμόρφωσης προυπολογισμού οικον. έτους 2022.

Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 6ο:

Έγκριση 15ης αναμόρφωσης προυπολογισμού οικον. έτους 2022.

Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 7ο:

Έγκριση της με αριθ. 145/2022 απόφασης της Οικονομικής επιτροπής σχετικά με την επιβολή ειδικού προστίμου εξόδων μεταφοράς και αποθήκευσης αντικειμένων λόγω αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστου χώρου.

Εισηγητής : Πρόεδρος

ΘΕΜΑ 8ο:

Εξέταση αιτήσεως της κ. Λουΐζας Δημητρίου για παραχώρηση  αίθουσας στο Δημοτικό Σχολείο Στενής.

Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 9ο:

Τροποποίηση της 180/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την συγκρότηση επιτροπής, αναφορικά με την ονοματοθεσία οδών και πλατειών.

Εισηγητής : Πρόεδρος  

ΘΕΜΑ 10ο:

Λήψη απόφασης για ονομασία ανώνυμων οδών.

Εισηγητής : Πρόεδρος

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Πέτρος Μαρκουΐζος

Share:

Πρόσληψη Σχολικών Τροοχονόμων

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τήνος, 9 Σεπτεμβρίου 2022

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ

ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α΄ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τήνου θα προβεί στην πρόσληψη, με σύμβαση μίσθωσης έργου, συνολικά τριών (3) εθελοντών Σχολικών τροχονόμων για τα Δημοτικά Σχολεία Τήνου, συγκεκριμένα:

Α/Α

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΘΕΣΕΙΣ

1

10 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

1

2

20 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

1

3

30 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

1

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν σε μία μόνο από τις παραπάνω σχολικές μονάδες, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα προκήρυξη δικαιολογητικά, ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της κάθε σχολικής μονάδας.

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο θα πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΡΧΙΖΕΙ

ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9-9-2022 ΚΑΙ ΛΗΓΕΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 15-9-2022 ΩΡΑ 15.00.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

Α/Α

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

EMAIL

1

10 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

22830 22287

mail@1dim-tinou.kyk.sch.gr

2

20 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

22830 22358

mail@2dim-tinou.kyk.sch.gr

3

30 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

22830 26230

mail@3dim-tinou.kyk.sch.gr

Η Πρόεδρος

 

Λουκρητία Άνδροβικ

 

ΑΙΤΗΣΗ 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

Share:

Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων

Ανακύκλωσε. Κέρδισε!

Προγράμματα Δήμου χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΠΥΔΗΤ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Video: Συνεδριάσεις Δ..Σ

δημοτικο λιμενικο ταμειο τηνου - ανδρου

live camera Η πόλη της Τήνου από το Βίντσι

live camera Το λιμανι του πανορμου

Η κίνηση των πλοίων στο νησί μας