Εμφανιζόμενη ανάρτηση

 

Πέμπτη 25 Ιουνίου 2015

19η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Τήνος,  22 Ιουνίου 2015  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ                                                     
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ                                                                      Αριθμ. Συν.  16/2015               
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                              
                       
                                                                               Π ρ ο ς :  Τα Μέλη της
Πληροφορίες:    Β.Φόρτωμας                                                    Οικονομικής  Επιτροπής     
Τηλ. :22833 60142                                                                 Δήμου Τήνου
Fax : 22833 60139                                                                 ΕΝΤΑΥΘΑ
                                                 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

          Αφού λάβαμε υπόψη τις διατάξεις του άρθρων 75 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/πρώτο/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Ευαγγελιστρίας 72,  1ος όροφος) στις   26  Ιουνίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00  σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, με τα ακόλουθα θέματα  ημερησίας διατάξεως:


ΘΕΜΑ   1ο  

Έγκριση μελέτης Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου Υποστήριξης (ΣΥ) για την Ωρίμανση, Υλοποίηση και Διαχείριση Συγχρηματοδοτούμενων Έργων του Δήμου Τήνου-Ψήφιση πολυετούς δέσμευσης.

ΘΕΜΑ   2ο

Λήψη απόφασης ανάθεσης έργου «Συντήρηση-επισκευή πεζοδρομίων στην Δημοτική Ενότητα Τήνου», προϋπολογισμού 6.800,00 Ευρώ.

ΘΕΜΑ   3ο  


Λήψη απόφασης ανάθεσης έργου
«Συντήρηση οδοστρωμάτων και τσιμεντοστρώσεις Τ.Κ. Καρδιανής», ΔΕ Εξωμβούργου, Δήμου Τήνου, προϋπολογισμού 5.100,00 Ευρώ.
ΘΕΜΑ   4ο  


Έγκριση διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού με αντικείμενο την «Προμήθεια Επιστημονικού και Λοιπού Εξοπλισμού 1ου Δημοτικού Σχολείου Τήνου».
ΘΕΜΑ   5ο  


Ανάθεση σε δικηγόρο να προβεί σε κάθε δικαστική ή εξώδικη ενέργεια για την αναγνώριση συστάσεως κληροδοτήματος, που φέρει το χαρακτήρα κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης Αποστόλου Σπούρδου, ΔΚ. Πανόρμου. Δήμου Τήνου και εν γένει για την κατοχύρωση της περιουσίας του.

ΘΕΜΑ   6ο


Εξέταση αιτήματος μισθώτριας ακινήτου Κληροδοτήματος Βασ. Φορτόμου της Τ.Κ. Πανόρμου του Δήμου Τήνου.

ΘΕΜΑ   7ο  


Εξέταση αιτήματος μισθώτριας ακινήτου Κληροδοσίας Ταμπουράκη του Δήμου Τήνου.
ΘΕΜΑ   8ο  


Αποδέσμευση πιστώσεων  του προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 του Δήμου Τήνου.
ΘΕΜΑ   9ο  

Δέσμευση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 του Δήμου Τήνου.

ΘΕΜΑ   10ο  

Εξέταση και λήψη απόφασης και ενημέρωση επί αιτήσεων και αναφορών δημοτών.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Σίμος Ορφανός

     Δήμαρχος Τήνου
Share:

Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων

Ανακύκλωσε. Κέρδισε!

Προγράμματα Δήμου χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΠΥΔΗΤ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Video: Συνεδριάσεις Δ..Σ

δημοτικο λιμενικο ταμειο τηνου - ανδρου

live camera Η πόλη της Τήνου από το Βίντσι

live camera Το λιμανι του πανορμου

Η κίνηση των πλοίων στο νησί μας