Παρασκευή, 15 Μαΐου 2015

Λήψη απόφασης ανάθεσης έργου «Αποκατάσταση ζημιών οδοστρώματος λόγω καθίζησης από θεομηνία επί της οδού Χώρας-Κιονίων, προϋπολογισμού 6.800,00 Ευρώ.