Παρασκευή, 15 Μαΐου 2015

Λήψη απόφασης πληρωμής δικηγορικής εταιρείας για την υποβολή εκ μέρους του Δήμου Τήνου αίτησης ακυρώσεως ενώπιον του ΣτΕ θεμάτων του Π.Ι.Ι.Ε.Τ.