Παρασκευή, 15 Μαΐου 2015

Λήψη απόφασης ανάθεσης έργου "Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση "Κοσίνι" Δημοτικής Ενότητας Εξωμβούργου", προϋπολογισμού 11.788,36€