Δευτέρα, 20 Απριλίου 2015

«Ανάθεση της εφαρμογής του Κανονισμού λειτουργίας του Κλειστού Γυμναστηρίου Δήμου Τήνου στην Εντεταλμένη για θέματα αθλητισμού Δημοτική Σύμβουλο».