Δευτέρα, 20 Απριλίου 2015

2η Συνεδρίαση Τοπικής Κοινότητας Στενής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      Στενή, 20 Απριλίου 2015
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ                                                                      Αριθ. Πρωτ : 6
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΕΝΗΣ
ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΕΝΗΣ                                             Αριθ. Συνεδρίασης 2 / 2015
Ταχ. Δ/νση: Στενή Τήνου 84200
ΤΗΛ/ΦΑΞ- 22830 41235   22833 60133

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Τ ΗΣ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΕΝΗΣ

Προς: 1).- Τους Τοπικούς Συμβούλους κ. Ιωάννα Αμοιραλή, κ. Αντώνιο Φώσκολο.
2).- Τον κ. Δήμαρχο, και τους Δημοτικούς Συμβούλους του Δήμου Τήνου.
 

Αφού λάβαμε υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 130 , 131 και 132 του N. 3463/2006 (ΦΕΚ Α' 114) (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας)”, σας καλούμε να προσέλθετε στο Γραφείο της Τοπικής Κοινότητας Στενής, του Δήμου Τήνου, στην Στενή Τήνου, το Σάββατο 25 Απριλίου 2015 και ώρα 20:00 σε τακτική  συνεδρίαση για να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
 

ΘΕΜΑ 1ο:  Αίτηση του Pierard Marie Francoise για σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης.
(Αριθ.πρωτ. εγγράφου Δήμου : 2765/11-03-2015).
 

ΘΕΜΑ 2ο:
Ενοικίαση Δημοτικού βοσκότοπου Τσικνιά
(Αριθ.πρωτ. εγγράφου Δήμου : 3386/26-03-2015).

ΘΕΜΑ 3ο: Καθορισμός μισθωμάτων παροχής νερού από ιδιώτες στις πηγές του Τσικνιά. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στέφανος Ζαλώνης

Share:

Πρόγραμμα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΗΝΙΑΚΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories