Εμφανιζόμενη ανάρτηση

 

Δευτέρα 6 Απριλίου 2015

Έναρξη προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Δήμους μεταξύ των οποίων και ο Δήμος Τήνου.ΔΗΜΟΣ  ΤΗΝΟΥ                                                                            Τήνος, 03/04/2015

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ                

Ταχ. Δνση: Ευαγγελιστρίας 72                                                 

ΤΗΛ:   2283360106                                                                     
ΦΑΞ:   2283360139

Έναρξη προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Δήμους
μεταξύ των οποίων και ο Δήμος Τήνου.
                                   
            Ο Δήμος Τήνου ανακοινώνει ότι ξεκίνησε η διαδικασία για την πρόσληψη 32.433 θέσεων πλήρους απασχόλησης,  μέσω  της      πρόσληψης προσωπικού για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών στους δήμους της χώρας, για τα  προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα.
            Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, εγγεγραμμένους στο μητρώο του ΟΑΕΔ ανέργους, ηλικίας 18 ετών και άνω, ξεκινά από τις 10π.μ. τη Μεγάλη Δευτέρα 6-4-2015 και λήγει στις 12μ.μ. τη Δευτέρα 27-4-2015. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται με απλό τρόπο, αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου, στον  ιστότοπο του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο «καταχώρησης ηλεκτρονικών αιτήσεων».
            Σύμφωνα με το περιεχόμενο της πρώτης Δημόσιας Πρόσκλησης, δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων, διαδικτυακά, στα προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ. που ανήκουν σε –τουλάχιστον- μια από τις παρακάτω κατηγορίες:

            1. Εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ., μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών, ομοίως, είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.
            2. Εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του  Ο.Α.Ε.Δ., μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς
            3. Εγγεγραμμένοι ως μακροχρόνια άνεργοι στο μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.
            4. Άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι στο μητρώο του Ο.Α.Ε.Δ., για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα τους όπως αυτά αναλύονται στο Παράρτημα II της Δημόσιας Πρόσκλησης
            5. Εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών.

            Επισημαίνεται  ότι  υποχρέωση  προσκόμισης  των  σχετικών  δικαιολογητικών  στα ΚΠΑ2 μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, έχουν μόνο οι άνεργοι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών.
            Οι πληροφορίες για τα λοιπά κριτήρια επιλογής και κατάταξης των ωφελουμένων αντλούνται αυτεπάγγελτα από το ΟΠΣ του ΟΑΕΔ, την Γ.Γ.Π.Σ. και την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε..
            Τα αντικειμενικά κριτήρια κατάταξης
Οι ωφελούμενοι επιλέγονται και κατατάσσονται στον Πίνακα Κατάταξης Ανέργων με βάση τα πέντε αντικειμενικά κριτήρια κατάταξης:
            1)  Το  χρονικό  διάστημα  συνεχόμενης  εγγεγραμμένης  ανεργίας  ωφελουμένου  με ανώτατο όριο τους 36 μήνες
            2) Το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους 36 μήνες
            3) Το ετήσιο εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό
            4) Την ηλικία και
            5) Τον αριθμό των ανήλικων τέκνων.
            Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση των συγκεκριμένων κριτηρίων με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού του ΟΑΕΔ.
            Ο Δήμος Τήνου συμμετέχει στο Πρόγραμμα Κοινοφελούς Χαρακτήρα, αφού μέσω του προγράμματος θα καλυφθούν οι παρακάτω θέσεις:
·         Μία  θέση (1) Μηχανολόγου – Μηχανικου ΤΕ
·         Μία θέση  (1) Πολιτικού  Μηχανικού ΤΕ
·         Μία θέση (1) Πληροφορικής ΤΕ
·         Μία θέση (1) Διοικητικού ΔΕ
·         Δεκατέσσερις θέσεις (14) Γενικών Καθηκόντων για την υπηρεσία Καθαριότητας

            Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία προσλήψεων          οι            ενδιαφερόμενοι          μπορούν          να        αναζητήσουν στην ιστοσελίδα           του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (www.oaed.gr).

Δείτε ακόμα:
·         Το Παράρτημα 1
·         Το Παράρτημα 2
Share:

Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων

Ανακύκλωσε. Κέρδισε!

Προγράμματα Δήμου χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΠΥΔΗΤ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Video: Συνεδριάσεις Δ..Σ

δημοτικο λιμενικο ταμειο τηνου - ανδρου

live camera Η πόλη της Τήνου από το Βίντσι

live camera Το λιμανι του πανορμου

Η κίνηση των πλοίων στο νησί μας