Εμφανιζόμενη ανάρτηση

 

Παρασκευή 3 Απριλίου 2015

5η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Τήνος 3 Απριλίου   2015

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

  ΔΗΜΟΣ   ΤΗΝΟΥ                                                 Αριθμός Συνεδρίασης: 5/2015 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ      


Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η


ΠΡΟΣ:

1) Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Τήνου.
2) Τον Δήμαρχο Τήνου.
3) Τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Τήνου.
4) Τους Προέδρους και Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.


          Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, ΣΑΣ ΚΑΛΩ να προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα λάβει χώρα στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 8η Απριλίου  2015, ημέρα Μεγάλη  Τετάρτη και ώρα 12:30 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, σε καθένα από τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως :
                                   

ΘΕΜΑ 1ο:

Έγκριση παράτασης χρόνου παράδοσης της μελέτης με τον τίτλο: «Μελέτη Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Δήμου Τήνου».

ΘΕΜΑ 2ο:

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Αυτόνομων Συστημάτων Επεξεργασίας Νερού στο Δήμο Τήνου».

ΘΕΜΑ 3ο:

Λήψη απόφασης (εκκίνηση διαδικασιών) για την εκμίσθωση καταστήματος, κείμενου εντός πόλεως Τήνου και ειδικότερα κάτωθι της κλίμακος του Παλαιού Δημαρχείου επί της οδού Γ. Γάφου.

ΘΕΜΑ 4ο:

Λήψη απόφασης (εκκίνηση διαδικασιών) για την εκμίσθωση ακινήτου, κείμενου στην περιοχή «Λεμονίστρα» Πανόρμου Τήνου, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως δημοτικός χώρος στάθμευσης οχημάτων (παρκινγκ).

ΘΕΜΑ 5ο:

Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Τήνου στις εκδηλώσεις του Συλλόγου Επιχειρηματιών Καταστημάτων Υγειονομικού ενδιαφέροντος με τίτλο: «Τinos Food Paths - Η Τήνος στον γαστρονομικό χάρτη» και ψήφιση σχετικής πίστωσης.

ΘΕΜΑ 6ο:

Λήψη απόφασης για την υλοποίηση από τον Δήμο του προγράμματος Τηλεϊατρικής στο Κέντρο Υγείας Τήνου και ψήφιση σχετικής πίστωσης.

ΘΕΜΑ 7ο:

Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Δήμου Τήνου για το έργο «εργασίες καθαρισμού επαρχιακού και αγροτικού οδικού δικτύου νήσου Τήνου» .

ΘΕΜΑ 8ο:

Λήψη απόφασης για τη συνδιοργάνωση διεθνούς συνεδρίου με τίτλο «ΤΙΝΟS 2015», στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος «LIFE ISWM» και ψήφιση σχετικής πίστωσης.

ΘΕΜΑ 9ο:

Συνδιοργάνωση με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Πανόρμου εθελοντικής δράσης καθαρισμού της παραλίας «Ρόχαρη», στα πλαίσια του ευρωπαϊκού  προγράμματος «LIFE ISWM» και ψήφιση σχετικής πίστωσης.

ΘΕΜΑ 10ο:

Ψήφιση πίστωσης για τις δράσεις δημοσιότητας – προβολής διεθνούς συνεδρίου «ΤΙΝΟS 2015» και του έργου «LIFE ISWM».

ΘΕΜΑ 11ο:

Λήψη απόφασης για τη συνέχιση του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου – προμηθευτή για την «Προμήθεια Υπολογιστών και Οπτικών μέσων 1ου Δημοτικού Σχολείου Τήνου».

ΘΕΜΑ 12ο:

Λήψη απόφασης για καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο  «προμήθεια επιστημονικού υλικού 1ου Δημοτικού Σχολείου».

ΘΕΜΑ 13ο:

Αποδοχή ποσού 4.758,10 € από τους κ.κ. KASER PETER - MARIANNE ROHRER KASER & PETER KASER για τα’ άπορα παιδιά της Τήνου από εκδήλωση στην Ελβετία και αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου για το οικον. έτος 2015.

ΘΕΜΑ 14ο:

Αναμόρφωση προϋπολογισμού, oικον. έτους 2015, του Δήμου Τήνου.


ΘΕΜΑ 15ο:

Εξέταση αιτήσεως Στυλιανού Δεσύπρη για μείωση του μισθώματος κυλικείου του Σχολικού συγκροτήματος των Λυκείων Τήνου.

ΘΕΜΑ 16ο:

Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων, οικ. έτους 2015, του Κληροδοτήματος Αικ. Πέρσελλ της Τοπικής Κοινότητας Υστερνίων του Δήμου Τήνου.

ΘΕΜΑ 17ο:
Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων, οικ. έτους 2015, του Κληροδοτήματος Ιερώνυμου Κοτσώνη της Τοπικής Κοινότητας Υστερνίων του Δήμου Τήνου.

ΘΕΜΑ 18ο:
Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων, οικ. έτους 2015, του Κληροδοτήματος Αντωνίου Περράκη της Τοπικής Κοινότητας Υστερνίων του Δήμου Τήνου.

ΘΕΜΑ 19ο:
Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων, οικ. έτους 2015, του Κληροδοτήματος Νικολάου Γλύνη της Τοπικής Κοινότητας Υστερνίων Δήμου του Τήνου.

ΘΕΜΑ 20ο:
Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων, οικ. έτους 2015, του Κληροδοτήματος Κωνσταντίνου Σαρδελά της Τοπικής Κοινότητας Πανόρμου του Δήμου Τήνου.


ΘΕΜΑ 21ο:
Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων, οικ. έτους 2015, του Κληροδοτήματος Νικολάου Γαϊτη της Τοπικής Κοινότητας Πανόρμου του Δήμου Τήνου.

ΘΕΜΑ 22ο:
Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων, οικ. έτους 2015, του Κληροδοτήματος Αποστόλου Πρίντεζη της Τοπικής Κοινότητας Πανόρμου του Δήμου Τήνου.

ΘΕΜΑ 23ο:
Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων, οικ. έτους 2015, του Κληροδοτήματος Βασιλείου Φορτόμου της Τοπικής Κοινότητας Πανόρμου του Δήμου Τήνου.

ΘΕΜΑ 24ο:
Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων, οικ. έτους 2015, του Κληροδοτήματος Φωκίωνος και Μοσχούλας Πλυτά  του Δήμου Τήνου.

ΘΕΜΑ 25ο:
Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων, οικ. έτους 2015, του Κληροδοτήματος Φραγκίσκας Μανωλκίδη του Δήμου Τήνου.

ΘΕΜΑ 26ο:
Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων, οικ. έτους 2015, του Κληροδοτήματος Μόδεστου Αρμακόλα  του Δήμου Τήνου.

ΘΕΜΑ 27ο:
Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων, οικ. έτους 2015, του Κληροδοτήματος Πολυχρόνη Γεωργίου του Δήμου Τήνου.

ΘΕΜΑ 28ο:
Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων, οικ. έτους 2015, του Κληροδοτήματος Λουΐζας Σώχου του  Δήμου Τήνου.

ΘΕΜΑ 29ο:
Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων, οικ. έτους 2015, του Κληροδοτήματος Αντωνίου και Λουΐζας Σώχου του Δήμου Τήνου.

ΘΕΜΑ 30ο:
Χαρακτηρισμός ξενοδοχειακής επιχείρησης ως εποχικής δυνάμει του αρ. 5 του Ν. 429/1976 και της με αρ. 71251/78/19.12.2007 εγκυκλίου του ΥΠΕΣ.

ΘΕΜΑ 31ο:
Έγκριση Κανονιστικής Απόφασης κοινοχρήστων χώρων Δήμου Τήνου.

ΘΕΜΑ 32ο:
Αποδοχή χρηματοδότησης για την υλοποίηση του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών για τα έτη 2015 & 2016 και αναμόρφωση προϋπολογισμού  οικον. έτους 2015.


Ανακοίνωση εγγράφων αναφορών και αιτήσεων.
Ο  Πρόεδρος του  Δημοτικού Συμβουλίου


ΙΩΑΝΝΗΣ  ΣΙΩΤΟΣ
Share:

Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων

Ανακύκλωσε. Κέρδισε!

Προγράμματα Δήμου χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΠΥΔΗΤ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Video: Συνεδριάσεις Δ..Σ

δημοτικο λιμενικο ταμειο τηνου - ανδρου

live camera Η πόλη της Τήνου από το Βίντσι

live camera Το λιμανι του πανορμου

Η κίνηση των πλοίων στο νησί μας