Τετάρτη, 8 Απριλίου 2015

Λήψη απόφασης ανάθεσης έγου "Κατασκευή Τεχνικών Έργων διευθέτηση ομβρίων και εξομάλυνση χανδακίων ΔΕ Εξωμβούργου" Δήμου Τήνου, προϋπολογισμού 6.800,00€