Τετάρτη, 8 Απριλίου 2015

Διευκρίνιση για τον Διαγωνισμό ανάδειξης αναδόχου για την εκπόνησης της «Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Λιμένα Τήνου»