Τετάρτη, 8 Απριλίου 2015

Λήψη απόφασης ανάθεση έργου "Προσθήκη τοίχου αντιστήριξης στην οδό από παλιαά Σφαγεία Στενής προς Βλασάδο και συνοδά έργα" Τ.Κ. Στενής, ΔΕ Εξωμβούργου Δήμου Τήνου, προϋπολογισμού 6.000,00€