Τρίτη, 31 Μαρτίου 2015

Εξέταση ένστασης και έγκριση πρακτικού Ι επιτροπής διαγωνισμού με τίτλο "Προμήθεια Αναλώσιμων υλικών Δεματοποίησης"