Τρίτη, 31 Μαρτίου 2015

Έγκριση πρακτικού ΙΙ Επιτροπής Διαγωνισμού με τίτλο "Διαχείριση Αιτημάτων Καθημερινότητας του Πολίτη"