Τρίτη, 31 Μαρτίου 2015

Πληρωμή δημοσιεύεσων άκαρπου διαγωνισμού με θέμα "Προμήθεια υπερκατασκευής απορριμματοφόρου τύπου πρέσας χωρητικότητας τουλάχιστον 22κμ.