Τρίτη, 31 Μαρτίου 2015

Έγκριση πρακτικού ΙΙ Επιτροπής διαγωνισμού με τίτλο "Προμήθεια υπολογιστών και οπτικών μέσων 1ου Δημοτικού Σχολείου Τήνου"