Τρίτη, 31 Μαρτίου 2015

Απευθείας ανάθεση έργου "Συντηρήσεις και επισκευές κοινοχρηστων χώρων Τ.Κ. Φαλατάδου" ΔΕ Εξωμβούργου, του Δήμου Τήνου, προϋπολογισμού 6.800,00€