Τρίτη, 31 Μαρτίου 2015

Απευθείας ανάθεση έργου: "Κατασκευή βάσεων και λοιπών υποδομών για την τοποθέτηση αυτόνομων συστημάτων φίλτρανσης νερού, στο Δήμο Τήνου, προϋπολογισμού 6.000,00€.