Τρίτη, 31 Μαρτίου 2015

Αντικατάσταση μέλους Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού εδάφους για το έργο "Επέκταση στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Τήνου".