Τρίτη, 31 Μαρτίου 2015

Απευθείας ανάθεση έργο: "Επισκευαστικές εργασίες δεξαμενών ύδρευσης ΔΕ Εξωμβούργου" του Δήμου Τήνου, προϋπολογισμού 6.800,00€

Share:

tinos tv live

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories