Τρίτη, 31 Μαρτίου 2015

Απ' ευθείας ανάθεση έργου: "Εργα για τη διαφυγή λιμνάζοντων ομβρίων υδάτων" ΔΕ Τήνου, προϋπολογισμού 6.000,00€