Εμφανιζόμενη ανάρτηση

 

Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2020

21/2020 Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         Τήνος,  19 Οκτωβρίου   2020

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ            Αριθμός Συνεδρίασης : 21/2020     

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΠΡΟΣ :

1) Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Τήνου.

2) Τον Δήμαρχο Τήνου.

3) Τον Πρόεδρο και τα μέλη της Δημοτικής Κοινότητας Τήνου.

4) Τους Προέδρους/Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων. 


Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.03.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του». (άρθρο 10 παρ. 1).

2. Την με αρ. πρωτ. 33282/29-05-2020 εγκύκλιο (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των Δήμων».

Σας καλούμε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιά-σκεψης,  την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου  2020 και ώρα 11.30, σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρ. 74 του Ν. 4555/2018 όπως τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν. 4635/2019, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:


ΘΕΜΑ 1o :Ενημέρωση σχετικά με το έργο : «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων και Υποθα-λάσσιος Αγωγός Διάθεσης Λυμάτων Δήμου Τήνου».

Εισηγητής : Δήμαρχος 


ΘΕΜΑ 2o :Έγκριση έκθεσης Οικονομικής Επιτροπής αναφορικά με τα στοιχεία εσόδων και εξόδων του Δήμου Τήνου για το Β΄ τρίμηνο 2020.

Εισηγητής : Δήμαρχος  


ΘΕΜΑ 3ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. έτους 2020.

Εισηγητής : Δήμαρχος  

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση 2ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έτους 2020.

Εισηγητής : Δήμαρχος  

ΘΕΜΑ 5ο:Αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Πνευματικού Κέντρου Πανόρμου oικ. έτους 2020.

Εισηγήτρια : Νικολέττα Τριανταφύλλου 

ΘΕΜΑ 6ο:Ορισμός εκπροσώπου στις Γενικές Συνελεύσεις του Ειδικού Περιφερειακού Διαβαθμιδικού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νοτίου Αιγαίου ΑΕ (ΦΟΔΣΑ Ν. Αιγαίου).

Εισηγητής : Πρόεδρος

ΘΕΜΑ 7ο:Κατανομή ποσού από τους ΚΑΠ (Γ’ δόση) έτους 2020 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων.

Εισηγήτρια : Λουκριτία Άνδροβικ – Ρουγγέρη 

ΘΕΜΑ 8ο:Ανανέωση προγραμματικής σύμβασης με ΟΑΕΔ για την λειτουργία Γραφείου Ανταποκριτή. 

Εισηγήτρια : Ευγενία Αλοιμόνου 

ΘΕΜΑ 9ο: Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του ανώτατου χρηματικού ορίου κλήσεων κινητής τηλεφωνίας στην Γενική Γραμματέα του Δήμου.

Εισηγητής : Πρόεδρος 

ΘΕΜΑ 10ο: Λήψη απόφασης επί αιτήσεων ΔΕΔΔΗΕ για χορήγηση αδειών εκσκαφής.

Εισηγητής : Πρόεδρος 

ΘΕΜΑ 11ο: Ορισμός εκπροσώπου για συμμετοχή στην επιτροπή καθορισμού πολυσύχναστων παραλιών νήσου Τήνου.

Εισηγητής : Πρόεδρος 

ΘΕΜΑ 12ο: Λήψη απόφασης για παραχώρηση χρήσης οικογενειακού τάφου.

Εισηγητής : Πρόεδρος 

ΘΕΜΑ 13ο: Λήψη απόφασης για αντικατάσταση του αποβιώσαντος  μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Σφαγείου – Ελαιοτριβείου Πανώριου Νικολάου.

Εισηγητής : Δήμαρχος 

ΘΕΜΑ 14ο: Λήψη απόφασης επί της 23/2020 απόφασης της Κοινότητας Κτικάδου σχετικά με την διοργάνωση διαγωνιστικού project φωτογραφίας.

Εισηγητής : Πρόεδρος 

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση σύναψης χρησιδανείου μεταξύ Δήμου Τήνου και του Θρησκευτικού Νομι-κού Προσώπου με την επωνυμία «Καθεδρικός Ιερός Καθολικός Ναός Παναγίας Ροδαρίου» για την παραχώρηση ενός ακινήτου για την στέγαση του Δημοτικού Σχολείου Εξωμβούργου Δήμου Τήνου.

Εισηγητής : Δήμαρχος 

ΘΕΜΑ 16ο: Κατάθεση πάγιας προκαταβολής κοινοτήτων σε λογαριασμό του Δήμου και ορισμός υπεύθυνου κίνησης λογαριασμού.

Εισηγητής : Δήμαρχος 

ΘΕΜΑ 17ο: Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για την άσκηση παρέμβασης του Δήμου Τήνου  κατά της με αριθμό 156/2020 απόφασης  του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σύρου. 

Εισηγητής : Δήμαρχος 

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Πέτρος Μαρκουΐζος 


Share:

Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων

Ανακύκλωσε. Κέρδισε!

Προγράμματα Δήμου χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΠΥΔΗΤ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Video: Συνεδριάσεις Δ..Σ

δημοτικο λιμενικο ταμειο τηνου - ανδρου

live camera Η πόλη της Τήνου από το Βίντσι

live camera Το λιμανι του πανορμου

Η κίνηση των πλοίων στο νησί μας