Εμφανιζόμενη ανάρτηση

 

Παρασκευή 3 Ιουλίου 2020

15η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

                                   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        Τήνος,  2 Ιουλίου  2020
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ                             Αριθμός Συνεδρίασης : 15/2020         
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ        
Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η


ΠΡΟΣ :
1) Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Τήνου.
2) Τον Δήμαρχο Τήνου.
3) Τον Πρόεδρο και τα μέλη της Κοινότητας Τήνου.
4) Τους Προέδρους/Εκπροσώπους των Κοινοτήτων

Λαμβάνοντας υπόψη:

  1. Την ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.03.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 
    συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της 
    διάδοσής του». (άρθρο 10 παρ. 1).
  2. Την με αρ. πρωτ. 33282/29-05-2020 εγκύκλιο (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) του Υπουργείου 
    Εσωτερικών «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών 
    οργάνων των Δήμων».
Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί δια 
περιφοράς, την Δευτέρα 6 Ιουλίου 2020 και από ώρα 10.00 έως 12.00, σύμφωνα 
με τις διατάξεις  του άρθρ. 74 του Ν. 4555/2018 όπως τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 
και 184 του Ν. 4635/2019, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

ΘΕΜΑ 1ο :
Συναίνεση του Δήμου για τη μεταφορά των ενταγμένων έργων του Δήμου 
από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι στο Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ του 
Υπουργείου Εσωτερικών.
ΘΕΜΑ 2ο :
Έγκριση υποβολής αιτήματος εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο 
πρόγραμμα «Εκπόνηση Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΤΠΣ) του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας».

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου


Πέτρος Μαρκουΐζος 


Παρακαλείσθε  την Δευτέρα 06 Ιουλίου 2020 και από ώρα 10.00 έως 12.00 π.μ 
να ενημερώσετε ηλεκτρονικά το Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων στο 
e–mail: ds.dimoutinou@gmail.com ή τηλεφωνικά (2283360142) για την θέση  σας 
επί του μοναδικού θέματος, ψηφίζοντας :  «ΥΠΕΡ»  ή «ΚΑΤΑ» ή «ΑΠΟΧΗ» ή «ΛΕΥΚΟ», 
σύμφωνα με τις οδηγίες που ακολουθούν.

Οι  αποφάσεις που θα ληφθούν, θα ανακοινωθούν από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου 
στην πρώτη, μετά τη λήψη της απόφασης, τακτική συνεδρίαση.Share:

Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων

Ανακύκλωσε. Κέρδισε!

Προγράμματα Δήμου χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΠΥΔΗΤ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Video: Συνεδριάσεις Δ..Σ

δημοτικο λιμενικο ταμειο τηνου - ανδρου

live camera Η πόλη της Τήνου από το Βίντσι

live camera Το λιμανι του πανορμου

Η κίνηση των πλοίων στο νησί μας