Εμφανιζόμενη ανάρτηση

 

Τρίτη 14 Απριλίου 2020

Διευκρίνηση περίληψης διακήρυξης μίσθωσης ακινήτων εντός των οποίων υφίστανται αδειοδοτημένες γεωτρήσεις ή / και πηγές που βρίσκονται στην κτηματική περιφέρεια της Τοπικής Κοινότητας Στενής, για τις αναπόδραστες ανάγκες υδροδότησης των οικισμών και εν γένει του νησιού.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                          Τήνος, 14/04/2020
ΔΗΜΟΣ THNOY                                                     Αρ. πρωτ. 3360
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥΘέμα: Διευκρίνηση περίληψης διακήρυξης μίσθωσης ακινήτων εντός των οποίων υφίστανται αδειοδοτημένες γεωτρήσεις ή / και πηγές που βρίσκονται στην κτηματική περιφέρεια της Τοπικής Κοινότητας Στενής, για τις αναπόδραστες ανάγκες υδροδότησης των οικισμών και εν γένει του νησιού.
Σχετ: η με αρ. 3286/13-04-2020 περίληψης διακήρυξης μίσθωσης (ΑΔΑ: 69ΗΝΩΗ6-4ΨΛ)


Σας γνωρίζουμε ότι η περίπτωση 3 του άρθρου 1 της Α΄ Φάσης της διακήρυξης (Θεωρημένο από την Πολεοδομία αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος) αντικαθίσταται από το εξής:
Πρόσφατο τοπογραφικό διάγραμμα (τουλάχιστον 6μήνου) υπογεγραμμένο από αρμόδιο μελετητή σε κλίμακα 1:200 ή 1:500, ανάλογα την έκταση, εξαρτημένο από ΕΓΣΑ'87 απ' όπου να φαίνονται με έντονη αξονική γραμμή τα όρια του, να επισημαίνονται οι κορυφές του, να αναγράφονται οι διαστάσεις και το εμβαδόν του. Το τοπογραφικό θα πρέπει να φέρει οπωσδήποτε την υπογραφή και του ιδιοκτήτη.Ο Δήμαρχος Τήνου

Ιωάννης Σιώτος
Share:

Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων

Ανακύκλωσε. Κέρδισε!

Προγράμματα Δήμου χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΠΥΔΗΤ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Video: Συνεδριάσεις Δ..Σ

δημοτικο λιμενικο ταμειο τηνου - ανδρου

live camera Η πόλη της Τήνου από το Βίντσι

live camera Το λιμανι του πανορμου

Η κίνηση των πλοίων στο νησί μας