Εμφανιζόμενη ανάρτηση

 

Κυριακή 15 Μαρτίου 2020

Νέα μέτρα για την προστασία πολιτών και εργαζομένων στο Δήμο ΤήνουΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Σε συνέχεια των κατεπειγόντων μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοΐού και των σχετικών οδηγιών – συστάσεων των αρμόδιων Υπουργείων, του Ε.Ο.Δ.Υ. και των επιστημονικών ενώσεων (Π.Ι.Σ. κλπ) κρίνεται σκόπιμη η λήψη επιπρόσθετων μέτρων, δεδομένης της κήρυξης πανδημίας από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Ως εκ τούτου, από Δευτέρα 16 Μαρτίου και μέχρι νεότερης ανακοίνωσης, η εξυπηρέτηση των πολιτών από τις υπηρεσίες του Δήμου θα γίνεται τηλεφωνικά ή/και ηλεκτρονικά ως ακολούθως:


Όλες οι αιτήσεις που θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά προς το Δήμο Τήνου θα αποστέλλονται στο mail: dimostinou2020@gmail.com

 

Γραφείο Δημάρχου

Η επικοινωνία των πολιτών με το Γραφείο Δημάρχου θα πραγματοποιείται στο τηλέφωνο: 22830 60106


Διοικητικές Υπηρεσίες

Το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης θα εξυπηρετεί:


·                     Γραφείο Πρωτοκόλλου:

Στο τηλέφωνο: 22833-60101, fax: 22833-60111


·                     Γραφείο Δημοτολογίου

στα τηλέφωνα: 2283360137 και 2283360131 και fax: 22830-60115.


·                     Ληξιαρχείο Τήνου:

στο τηλέφωνο 2283360137.


 Ληξιαρχείο Εξωμβούργου:

στο τηλέφωνο 2283360131


·                     Ληξιαρχείο Πανόρμου:

στο τηλέφωνο:6973803831

Εναλλακτικά, όπου καθίσταται αδύνατη η εξυπηρέτηση του κοινού εξ αποστάσεως με τους αναφερόμενους τρόπους, θα λαμβάνει χώρα αυτοπρόσωπη εξυπηρέτηση μόνο κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού.


Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Η εξυπηρέτηση των δημοτών να γίνεται με τη χρήση ηλεκτρονικών μεθόδων και να αποφεύγεται η φυσική παρουσία, όπου αυτό είναι δυνατό.

Αναλυτικότερα για τα τμήματα της Οικονομικής Υπηρεσίας θα ισχύουν τα εξής:


·                Τμήμα Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείου

(α) Δηλώσεις διόρθωσης τετραγωνικών μέτρων κτισμάτων

Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας:https://tetragonika.govapp.gr/

ή με επίσκεψη στην ιστοσελίδα του Δήμου για αναζήτηση της σχετικής αίτησης. Για περαιτέρω πληροφορίες στο τηλέφωνο 2283360136.

Σημείωση: Η υποβολή αιτήσεων για διόρθωση αδήλωτων τ.μ. χωρίς πρόστιμα και αναδρομική είσπραξη οφειλών έχει παραταθεί μέχρι τις 30.06.2020.

(β) Αιτήσεις χορήγησης βεβαίωσης μη οφειλής ΤΑΠ

Οι αιτήσεις να αποστέλλονται ηλεκτρονικά και θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται σε αυτές τηλέφωνο επικοινωνίας και σχετικό e-mail για την παραλαβή τους. Για περαιτέρω πληροφορίες στο τηλέφωνο 2283360136.

(γ) Δηλώσεις απόδοσης τελών παρεπιδημούντων και τέλους ακαθαρίστων εσόδων 0,5% και 5% (ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια  - διαμερίσματα, καφετέριες,εστιατόρια, μπαρ, κα.)

Οι δηλώσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά (δηλώσεις ΦΠΑ, Ισοζύγια, καταστάσεις εσόδων) να αποστέλλονται με e-mail και υποχρεωτικά να αναγράφεται τηλέφωνο επικοινωνίας για συνεννόηση σχετικά με τον τρόπο πληρωμής.

Για τη μαζική υποβολή δηλώσεων από Λογιστικά Γραφεία, παρακαλούμε να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 2283360136, για συνεννόηση σχετικά με τον τρόπο υποβολής και πληρωμής τους.

(δ) Αιτήσεις έκδοσης άδειας χρήσης κοινόχρηστων χώρων

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 2283360136.

Για οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες, σχετικά με την απόδοση τελών και λοιπών εσόδων του Δήμου, παρακαλούμε όπως οι πολίτες επικοινωνούν στο τηλέφωνο 2283360136.


·                Τμήμα Προμηθειών

Για την εξυπηρέτηση των προμηθευτών:

·           η αποστολή των παραστατικών που εκδίδονται ψηφιακά, να γίνεται από τους προμηθευτές με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail: dimos.tinou@yahoo.gr Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2283360141 και 2283360130.

Οι προσφορές θα πρέπει να αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), στην αρμόδια υπηρεσία που δημοσίευσε τη σχετική διακήρυξη και επί της οποίας αναγράφονται τα στοιχεία επικοινωνίας.

Για οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες, στο τηλέφωνο επικοινωνίας : 2283360140.


·                Τμήμα Ταμείου

Η εξόφληση των οφειλών θα γίνεται μέσω τραπεζών ή με τη χρήση εναλλακτικών δικτύων πληρωμής (e-banking, mobile banking, ΑΤΜ) με τη χρήση κωδικών ηλεκτρονικής πληρωμής ΔΙΑΣ . Όπου δεν είναι δυνατή η εξόφλησή τους με τον παραπάνω τρόπο, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνήσουν με την υπηρεσία.

Για οποιαδήποτε πληροφορία, τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι: 2283360119, αρμόδια υπάλληλος: Κωνσταντίνα Τριανταφύλλου.

 


Τμήμα Οικονομικού Προγραμματισμού & Λογιστηρίου

Για οποιαδήποτε πληροφορία, το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 2283360143, αρμόδιος υπάλληλος: Νικόλαος Αρμακόλας.


Κοινωνική Υπηρεσία / Κέντρο Κοινότητας

Προκειμένου να αιτηθούν οποιαδήποτε παροχή μέσω της Κοινωνικής Υπηρεσίας/Κέντρου Κοινότητας του Δήμου, δηλαδή ενδεικτικά: αιτήσεις ένταξης ή ανανέωσης του δικαιώματος για τα προγράμματα Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, Επίδομα Στέγασης, Επίδομα Γέννησης Τέκνου, Δωρεάν Φαρμακευτική Περίθαλψη Ανασφαλίστων, για τη λήψη Πιστοποιητικών Οικονομικής Αδυναμίας, έκτακτης Οικονομικής Ενίσχυσης, Επισιτιστικής Αρωγής ευπαθών ομάδων κ.λπ., οι πολίτες καλούνται να επικοινωνούν τηλεφωνικώς με την υπηρεσία μας, στο τηλέφωνο 2283360134, αρμόδιος υπάλληλος: Αντώνιος Δελατόλας.

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Η εξυπηρέτηση των δημοτών θα γίνεται με τη χρήση ηλεκτρονικών μεθόδων και θα αποφεύγεται η φυσική παρουσία, όπου αυτό είναι δυνατό.  Εναλλακτικά, όπου καθίσταται αδύνατη η εξυπηρέτηση του κοινού εξ αποστάσεως με τους αναφερόμενους τρόπους, θα γίνεται κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού.

Τα τηλέφωνα επικοινωνίας των τμημάτων της εν λόγω Δ/νσης είναι


Τεχνική Υπηρεσία (Τμήμα Τεχνικών Έργων  & Τμήμα Η/Μ Έργων και Συγκοινωνιών )

Τηλ. επικοινωνίας: 2283360126 & 122


Τμήμα Καθαριότητας & Πρασίνου

Τηλ. επικοινωνίας: 2283360177


Τμήμα Ύδρευσης και Αποχέτευσης 

Τηλ. επικοινωνίας: 2283360116


Τμήμα Δόμησης

Τηλ. επικοινωνίας: 2283360138 & 105
 


Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)

Η εξυπηρέτηση των πολιτών από το ΚΕΠ θα γίνεται μόνο με τηλεφωνική επικοινωνία, προκειμένου οι δημότες να λαμβάνουν οδηγίες για τα θέματα που ενδιαφέρονται στο 2283360300, 2283360301, 2283360302 και 2283031302.

Η υποβολή αιτήσεων και η παραλαβή εγγράφων ή πιστοποιητικών θα γίνεται με χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail d.tinou@kep.gov.gr k.panormou@kep.gov.gr ή μέσω φαξ στο 22830 29156 και 2283031325.

 
Σε περίπτωση που απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία ή/και σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις αυτή θα γίνεται κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού.

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και σας υπενθυμίζουμε ότι η προσωπική ευθύνη, η ατομική πρωτοβουλία, η επίδειξη υπευθυνότητας από τον καθένα προσωπικά , αποτελεί τον μοναδικό αποτελεσματικό τρόπο για την μείωση του ρυθμού μετάδοσης του κορωνοϊού.
Share:

Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων

Ανακύκλωσε. Κέρδισε!

Προγράμματα Δήμου χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΠΥΔΗΤ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Video: Συνεδριάσεις Δ..Σ

δημοτικο λιμενικο ταμειο τηνου - ανδρου

live camera Η πόλη της Τήνου από το Βίντσι

live camera Το λιμανι του πανορμου

Η κίνηση των πλοίων στο νησί μας