Εμφανιζόμενη ανάρτηση

 

Πέμπτη 8 Αυγούστου 2019

11η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            Τήνος,  8 Αυγούστου    2019
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ     Αριθμός Συνεδρίασης : 11/2019
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ                   
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ   


     
Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΠΡΟΣ :
1) Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Τήνου.
2) Τον Δήμαρχο Τήνου.
3) Τον Πρόεδρο και τα μέλη της Δημοτικής Κοινότητας Τήνου.
4) Τους Προέδρους/Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.


 Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του ν. 3852/2010, ΣΑΣ ΚΑΛΩ να προσέλθετε σε κατεπείγουσα  Συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 12η Αυγούστου  2019, ημέρα Δευτέρα και  ώρα 19.00 μ.μ, για συζήτηση και λήψη απόφασης, στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως :

ΘΕΜΑ 1ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου και τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Οικον. έτους 2019.
Εισηγητής : Δήμαρχος


ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση της με αριθ. 86/2019 απόφασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου Άνδρου περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2019.
Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση τροποποίησης Απόφασης Υλοποίησης με ίδια μέσα της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Τήνου».
Εισηγήτρια : Αναστ. Δεληγιάννη


ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Επισκευή – Αναβάθμιση Παιδικού σταθμού Δήμου Τήνου».
Εισηγητής : Κων/νος Ψάρρος


ΘΕΜΑ 5ο: Αποδοχή επιχορήγησης Υπουργείου Εσωτερικών ποσού 13.200,00 € για την καταβολή εκλογικής αποζημίωσης στους υπαλλήλους του Δήμου που συμμετείχαν στις εκλογές της 26ης Μαΐου 2019.
Εισηγήτρια : Πρόεδρος


ΘΕΜΑ 6ο: Εξειδίκευση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6443 με τίτλο «Δαπάνες δεξιώσεων & εθνικών ή τοπικών εορτών» για την κάλυψη της δαπάνης εορτασμού της 15ης Αυγούστου 2019.
Εισηγήτρια : Πρόεδρος


ΘΕΜΑ 7ο: Εξειδίκευση πίστωσης σε βάρος του K.A 00.6434 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων» για κάλυψη της δαπάνης πραγματοποίησης Τελετής Ορκωμοσίας της νέας Δημοτικής Αρχής.
Εισηγητής : Δήμαρχος


ΘΕΜΑ 8ο: Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος  «Επιχείρηση μαζικής εστίασης μερικής επεξεργασίας – Αναψυκτήριο» του Σεραφείμ Δήμου που βρίσκεται στον οικισμό Καρδιανή της Τ.Κ. Καρδιανής Δήμου Τήνου.
Εισηγήτρια : Αναστασία Δεληγιάννη


ΘΕΜΑ 9ο: Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής στην επιχείρηση «Υπηρεσία παροχής γευμάτων με πλήρη εξυπηρέτηση εστιατορίου» της εταιρίας με την επωνυμία «ΑΚΤΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
Εισηγήτρια : Αναστασία Δεληγιάννη


ΘΕΜΑ 10ο: Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής στην επιχείρηση «Υπηρεσία παροχής γευμάτων με πλήρη εξυπηρέτηση εστιατορίου» της εταιρίας με την επωνυμία «IDELEKAT ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
Εισηγήτρια : Αναστασία Δεληγιάννη


ΘΕΜΑ 11ο: Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος  «Καφενείο - μεζεδοπωλείο» της Μαλβίνας Μπαλάσκα που βρίσκεται στον οικισμό Τριαντάρος της Τ.Κ. Τριαντάρου Δήμου Τήνου.
Εισηγήτρια : Αναστασία Δεληγιάννη


ΘΕΜΑ 12ο:
 Αποδοχή δωρεάς παραχώρησης χρήσης ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος από τον Δήμο Θεσσαλονίκης.
Εισηγητής: Δήμαρχος


ΘΕΜΑ 13ο: Εξέταση αιτήσεων αναφορικά με ανταποδοτικά τέλη.
Εισηγητής : Κων/νος Βιδάλης


ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Τήνου και ΟΑΕΔ για την λειτουργία γραφείου ανταποκριτή ΟΑΕΔ στην Τήνο.
Εισηγητής : Δήμαρχος


Η Συνεδρίαση κρίνεται ως κατεπείγουσα, καθόσον η συζήτηση και λήψη Αποφάσεων επί των συγκεκριμένων θεμάτων αποτελεί άμεση αναγκαιότητα για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου μας.   

     
Η  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ευγενία Αλοιμόνου
Share:

Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων

Ανακύκλωσε. Κέρδισε!

Προγράμματα Δήμου χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΠΥΔΗΤ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Video: Συνεδριάσεις Δ..Σ

δημοτικο λιμενικο ταμειο τηνου - ανδρου

live camera Η πόλη της Τήνου από το Βίντσι

live camera Το λιμανι του πανορμου

Η κίνηση των πλοίων στο νησί μας