Εμφανιζόμενη ανάρτηση

 

Δευτέρα 18 Μαρτίου 2019

6η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

                            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       Τήνος, 18-03-2019
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ                                Αριθμός Συνεδρίασης : 06/2019
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                 Αρ. Πρωτ. 2313
Π  Ρ Ο  Σ Κ Λ  Η Σ Η

ΠΡΟΣ :
1) Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Τήνου.
2) Τον Δήμαρχο Τήνου.
3) Τον Πρόεδρο και τα μέλη της Δημοτικής Κοινότητας Τήνου.
4) Τους Προέδρους/Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.


Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, 
σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε Ειδική έκτακτη συνεδρίαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου, που θα λάβει χώρα στο δημαρχιακό κατάστημα 
(αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ.), την 19-03-2019, 
ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30  για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, 
σε καθένα από τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως :


ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ :
Επικαιροποίηση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 
του Δήμου Τήνου  οικονομικού έτους 2019.
Εισηγητής : Δήμαρχος  


Ανακοίνωση εγγράφων αναφορών και αιτήσεων
Η  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ευγενία Αλοιμόνου


Το παραπάνω θέμα κρίνεται ως κατεπείγον επειδή σύμφωνα με το 
υπ’ αριθ. 14967/15-03-2019 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου 
και μετά τις υπ’ αριθ. 36/2019 και 37/2019 αποφάσεις Δ.Σ. θα πρέπει να 
επικαιροποιηθεί το σχέδιο Προϋπολογισμού και του  Ο.Π.Δ. του Δήμου Τήνου, 
 για να συνεχιστεί η εύρυθμη λειτουργία, εν όψει λήξης του τριμήνου 
εξόφλησης υποχρεωτικών εισφορών και λήξης ισχύος 
προϋπολογισμού έτους 2018.
Share:

Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων

Ανακύκλωσε. Κέρδισε!

Προγράμματα Δήμου χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΠΥΔΗΤ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Video: Συνεδριάσεις Δ..Σ

δημοτικο λιμενικο ταμειο τηνου - ανδρου

live camera Η πόλη της Τήνου από το Βίντσι

live camera Το λιμανι του πανορμου

Η κίνηση των πλοίων στο νησί μας