Εμφανιζόμενη ανάρτηση

 

Δευτέρα 18 Μαρτίου 2019

5η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

                            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       Τήνος, 18-03-2019
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ                                Αριθμός Συνεδρίασης : 05/2019
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                 Αρ. Πρωτ. 2312
Π  Ρ Ο  Σ Κ Λ  Η Σ Η

ΠΡΟΣ :
1) Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Τήνου.
2) Τον Δήμαρχο Τήνου.
3) Τον Πρόεδρο και τα μέλη της Δημοτικής Κοινότητας Τήνου.
4) Τους Προέδρους/Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.


Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, 
σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε Ειδική έκτακτη συνεδρίαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα λάβει χώρα στο 
δημαρχιακό κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ.), 
την 19-03-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00  για τη συζήτηση και 
λήψη απόφασης, σε καθένα από τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως :


ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ :
Επικαιροποίηση προϋπολογισμού εσόδων 
και εξόδων του Δήμου Τήνου  οικονομικού έτους 2019.
Εισηγητής : Δήμαρχος  


Ανακοίνωση εγγράφων αναφορών και αιτήσεων
Η  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ευγενία Αλοιμόνου
Το παραπάνω θέμα κρίνεται ως κατεπείγον επειδή σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 14967/15-03-2019 
έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και μετά τις 
υπ’ αριθ. 36/2019 και 37/2019 
αποφάσεις Δ.Σ. θα πρέπει να επικαιροποιηθεί το σχέδιο Προϋπολογισμού 
και του  Ο.Π.Δ. του Δήμου Τήνου, για να συνεχιστεί η εύρυθμη λειτουργία, 
εν όψει λήξης του τριμήνου εξόφλησης υποχρεωτικών εισφορών 
και λήξης ισχύος προϋπολογισμού έτους 2018.


Share:

Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων

Ανακύκλωσε. Κέρδισε!

Προγράμματα Δήμου χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΠΥΔΗΤ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Video: Συνεδριάσεις Δ..Σ

δημοτικο λιμενικο ταμειο τηνου - ανδρου

live camera Η πόλη της Τήνου από το Βίντσι

live camera Το λιμανι του πανορμου

Η κίνηση των πλοίων στο νησί μας