Εμφανιζόμενη ανάρτηση

 

Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2019

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         Τήνος, 24 Ιανουαρίου   2019
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αριθμός Συνεδρίασης : 01/2019
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ              
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθ. Πρωτ. : 866
Π  Ρ Ο  Σ Κ Λ  Η Σ Η

ΠΡΟΣ :
1) Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Τήνου.
2) Τον Δήμαρχο Τήνου.
3) Τον Πρόεδρο και τα μέλη της Δημοτικής Κοινότητας Τήνου.
4) Τους Προέδρους/Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.


Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010,
σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση του
Δημοτικού Συμβουλίου, που θα λάβει χώρα στο δημαρχιακό κατάστημα
(αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ.),
την 28η Ιανουαρίου 2019, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 18.30
για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, σε καθένα από τα παρακάτω θέματα
της ημερησίας διατάξεως:


ΘΕΜΑ 1ο:
Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων, οικ. Έτους 2019,
του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Τήνου – Άνδρου».
Εισηγητής : Δήμαρχος
ΘΕΜΑ 2ο:
Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων, οικ. Έτους 2019,
του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο Δήμου Τήνου».
Εισηγητής : Κ. Ψάρρος
ΘΕΜΑ 3ο:
Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων, οικ. Έτους 2019,
του Δημοτικού Ιερού Ιδρύματος Αγίας Τριάδος Γύρλας.
Εισηγητής : Ε. Σημαντήρης
ΘΕΜΑ 4ο:
Έγκριση της με αριθ. 289/2018 απόφασης του
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου - Άνδρου, περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού
οικον. έτους 2018.
Εισηγητής : Δήμαρχος
ΘΕΜΑ 5ο:
Καθορισμός εξόδων παράστασης Αντιπροέδρου του
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου - Άνδρου.
Εισηγήτρια : Πρόεδρος
ΘΕΜΑ 6ο:
Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για συμμετοχή στην
επιτροπή καθορισμού πολυσύχναστων παραλιών ή μη νήσου Τήνου.
Εισηγήτρια : Πρόεδρος
ΘΕΜΑ 7ο:
Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην επιτροπή του
αρ. 35 της Υ.Α 3131/1999 (ΦΕΚ Β’ 444/1999).
Εισηγήτρια : Πρόεδρος
ΘΕΜΑ 8ο:
Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για τη συγκρότηση
(από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Τήνου – Άνδρου),
της γνωμοδοτικής επιτροπής σε θέματα ναυαγίων.
Εισηγήτρια : Πρόεδρος
ΘΕΜΑ 9ο:
Σύσταση Εθελοντικής Ομάδας Πολιτικής Προστασίας Δήμου Τήνου.
Εισηγήτρια : Λ. Άνδροβικ
ΘΕΜΑ 10ο:
Προγραμματισμός πρόσληψης εκτάκτων υπαλλήλων με σχέση
εργασίας ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα για το έτος 2019.
Εισηγητής : Δήμαρχος
ΘΕΜΑ 11ο:
Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Τήνου
για ένταξη του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» σε οργανικές
μονάδες μόνιμου προσωπικού.
Εισηγητής : Εμμαν. Σώχος


Ανακοίνωση εγγράφων αναφορών και αιτήσεων
Η  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ευγενία Αλοιμόνου
Share:

Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων

Ανακύκλωσε. Κέρδισε!

Προγράμματα Δήμου χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΠΥΔΗΤ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Video: Συνεδριάσεις Δ..Σ

δημοτικο λιμενικο ταμειο τηνου - ανδρου

live camera Η πόλη της Τήνου από το Βίντσι

live camera Το λιμανι του πανορμου

Η κίνηση των πλοίων στο νησί μας