Εμφανιζόμενη ανάρτηση

 

Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018

Συνεδριάζει την Τρίτη 2 Οκτωβρίου το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Τήνος, 28  Σεπτεμβρίου  2018
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ                Αριθμός Συνεδρίασης : 25/2018
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  


Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΠΡΟΣ :
1) Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Τήνου.
2) Τον Δήμαρχο Τήνου.
3) Τον Πρόεδρο και τα μέλη της Δημοτικής Κοινότητας Τήνου.
4) Τους Προέδρους/Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων. 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα λάβει χώρα στον οικισμό Πύργος της Δ.Ε. Πανόρμου (και συγκεκριμένα στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Πανόρμου), την 2α  Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τρίτη ώρα 18.00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως :

ΘΕΜΑ 1ο: 
Λήψη απόφασης σχετικά με την αναβάθμιση του Προπαρασκευαστικού και
Επαγγελματικού Σχολείου Καλών Τεχνών Πανόρμου Τήνου.
Εισηγητής : Ε. Σώχος 

ΘΕΜΑ 2ο: 
Εξέταση αιτήσεως του Προπαρασκευαστικού και Επαγγελματικού Σχολείου
Καλών Τεχνών Πανόρμου Τήνου για παραχώρηση του παλαιού ιατρείου της
Τοπικής Κοινότητας Πανόρμου Τήνου.
Εισηγητής : Ε. Σώχος 

ΘΕΜΑ 3ο: 
Ορισμός μελών Σχολικής Εφορίας του Προπαρασκευαστικού και Επαγγελματικού
Σχολείου Καλών Τεχνών Πανόρμου Τήνου.
Εισηγητής : Ε. Σώχος  

ΘΕΜΑ 4ο: 
Αποδοχή δωρεάς της «Υδρογεωτεχνικής μελέτης για την μείωση απόστασης του
ορίου Τοπικού Ρυμοτομικού από το όριο του υφιστάμενου νεκροταφείου του
οικισμού Πύργου Δήμου Τήνου».
Εισηγητής : Ε. Σώχος
ΘΕΜΑ 5ο: 
Έγκριση υποχρεωτικής αναμόρφωσης ΟΠΔ του Πνευματικού Κέντρου Πανόρμου
«ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΧΑΛΕΠΑΣ» οικονομικού έτους 2018.
Εισηγητής : Ε. Σώχος 

ΘΕΜΑ 6ο:  
Συζήτηση επί του με αριθμό πρωτ. 813/03-9-2018 αιτήματος του Προοδευτικού
Συλλόγου Μαρλά – Μαμάδου Τήνου, σχετικά με τα ανεπιτήρητα ζώα.
Εισηγήτρια : Α. Δεληγιάννη
  
ΘΕΜΑ 7ο: 
Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου και τροποποίηση τεχνικού
προγράμματος εκτελεστέων έργων οικον. έτους 2018. 
Εισηγητής : Δήμαρχος 

ΘΕΜΑ 8ο: 
Υποχρεωτική αναμόρφωση ΟΠΔ του Δήμου Τήνου  οικονομικού έτους 2018.
Εισηγητής : Δήμαρχος 

ΘΕΜΑ 9ο: 
Έγκριση έκθεσης οικονομικής επιτροπής, αναφορικά με τα στοιχεία εσόδων
και εξόδων του Δήμου Τήνου για το β΄ τρίμηνο 2018.
Εισηγητής : Δήμαρχος 

ΘΕΜΑ 10ο: 
Λήψη απόφασης για ονοματοδοσία οδών, πλατειών Δήμου Τήνου.
Εισηγητής : Π. Αρμάος 

ΘΕΜΑ 11ο: 
Εξειδίκευση πιστώσεων σε βάρος του Κ.Α. 00.6423 με τίτλο
«Οδοιπορικά έξοδα & αποζημίωση τρίτων» και του Κ.Α. 006421 με τίτλο
«Οδοιπορικά έξοδα αιρετών» για τη συμμετοχή του Δήμου Τήνου στη
διεθνή έκθεση τουρισμού WORLD TRAVEL MARKET, η οποία θα λάβει χώρα στο
Λονδίνο, το διάστημα από 5 έως 7 Νοεμβρίου 2018 και
έγκριση μετακίνησης εκπροσώπων.
Εισηγήτρια : Α. Δεληγιάννη  

ΘΕΜΑ 12ο: 
Εξειδίκευση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6423 με τίτλο
«Οδοιπορικά έξοδα & αποζημίωση τρίτων» για τη συμμετοχή του
Δήμου Τήνου έκθεση τουρισμού «Philoxenia 2018»,  η οποία θα λάβει
χώρα στην Θεσσαλονίκη το διάστημα από 9 έως 11 Νοεμβρίου 2018 και
έγκριση μετακίνησης εκπροσώπου.
Εισηγήτρια : Α. Δεληγιάννη  

ΘΕΜΑ 13ο:  
Εξειδίκευση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6431.0003 με τίτλο
«Διαφήμιση σε ΜΜΕ, λοιπές δράσεις προώθησης και προβολής»
για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο : «Διοργάνωση δράσεων προβολής της
Τήνου στα πλαίσια συμμετοχής στην έκθεση WORLD TRAVEL MARKET.
Εισηγήτρια : Α. Δεληγιάννη  

ΘΕΜΑ 14ο:
Εξειδίκευση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6434 με τίτλο 
«Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων» για την παροχή υπηρεσίας
ημερήσιας ηλεκτρονικής αποδελτίωσης.
Εισηγήτρια : Α. Δεληγιάννη

ΘΕΜΑ 15ο:
Εξειδίκευση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 15.6472  με τίτλο
«έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων» για την συνδιοργάνωση με τον
Α.Ο. ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ του τουρνουά Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης. 
Εισηγήτρια : Πρόεδρος 

ΘΕΜΑ 16ο: 
Εξειδίκευση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6443 με τίτλο
«Δαπάνες δεξιώσεων & εθνικών ή τοπικών εορτών» για την κάλυψη
της δαπάνης εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου. 
Εισηγήτρια : Πρόεδρος 

ΘΕΜΑ 17ο:
Αποδοχή χρηματοδότησης από το Επιχειρησιακό πρόγραμμα
«Νότιο Αιγαίο 2014 -2020» ποσού 1.355.000,00 € για την εκτέλεση του έργου
«Εξωτερικά δίκτυα ύδρευσης Καλλονής, Υστερνίων και Πανόρμου Δήμου Τήνου».
Εισηγητής :  Δήμαρχος 
ΘΕΜΑ 18ο:
Έγκριση της με αριθμό 23/2018 απόφασης του Δημοτικού Νομικού Προσώπου
Δήμου Τήνου περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2018.
Εισηγητής  Κ. Ψάρρος

ΘΕΜΑ 19ο:
Έγκριση υποχρεωτικής αναμόρφωσης ΟΠΔ του
Δημοτικού Νομικού Προσώπου Δήμου Τήνου οικονομικού έτους 2018.
Εισηγητής : Κ. Ψάρρος 

ΘΕΜΑ 20ο:
Έγκριση της με αριθμό 23/2018 απόφασης της
Κοινωφελούς Επιχείρησης Υπηρεσιών Δήμου Τήνου περί
αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2018 
Εισηγητής : Ι. Μαρκουίζος  

ΘΕΜΑ 21ο:
Έγκριση της με αριθμό 242/2018 απόφασης του Δημοτικού Λιμενικού
Ταμείου Τήνου – Άνδρου περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2018.
Εισηγητής : Δήμαρχος 

ΘΕΜΑ 22ο:
Έγκριση υποχρεωτικής αναμόρφωσης ΟΠΔ του
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου – Άνδρου οικονομικού έτους 2018.
Εισηγητής : Δήμαρχος 

ΘΕΜΑ 23ο:
Έγκριση υποχρεωτικής αναμόρφωσης ΟΠΔ του
Δημοτικού Ιερού Ιδρύματος Αγ. Τριάδας Γύρλας οικονομικού έτους 2018.
Εισηγήτρια : Πρόεδρος 

ΘΕΜΑ 24ο:
Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. έτους 2018 του κληροδοτήματος
Φωκ. & Μοσχούλας Πλυτά. 
Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 25ο:  
Έγκριση απολογισμού εσόδων και εξόδων, οικον. έτους 2017,
του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Τήνου – Άνδρου». 
Εισηγητής : Δήμαρχος 

ΘΕΜΑ 26ο:  
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου
«Κατασκευή Κέντρου Σίτισης και παροχής βασικής πρωτοβάθμιας
φροντίδας υγείας ευπαθών ομάδων πληθυσμού στην Τήνο».
Εισηγήτρια : Λ. Άνδροβικ

ΘΕΜΑ 27ο:
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου
«Αποπεράτωση Αθλητικού Γυμναστηρίου Δήμου Τήνου.
Εισηγήτρια : Λ. Άνδροβικ

ΘΕΜΑ 28ο: 
Λήψη απόφασης επί της με αριθ. πρωτ. 8928/27-9-2018 αιτήσεως της εταιρείας 
ΠΑΛΑΜΑΡΗΣ Α.Ε. σε συμμόρφωση της με αριθ. πρωτ. 49797/28-8-2018
απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.
Εισηγήτρια :  Α. Δεληγιάννη

ΘΕΜΑ 29ο: 
Ορισμός δικαιούχων και προσδιορισμός της αποζημίωσης των μελών του
δημοτικού συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του
δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν. 4483/2017.
Εισηγήτρια : Πρόεδρος 

ΘΕΜΑ 30ο: 
Ορισμός ειδικής επιτροπής για την άρση κυκλοφορίας οχημάτων του Δήμου.
Εισηγητής : Π. Μίντζας 

ΘΕΜΑ 31ο: 
Λήψη απόφασης περί τροποποίησης της 68/2018 απόφασης  του Δ.Σ.
σχετικά με την χορήγηση δικαιώματος διέλευσης στην εταιρία
«RURAL CONNECT ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ»
με διακριτικό τίτλο «RC».
Εισηγήτρια : Λ. Άνδροβικ

ΘΕΜΑ 32ο: 
Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους του Δ.Σ. του 
Δημοτικού Ιδρύματος με την επωνυμία «Μουσείο Κώστα Τσόκλη». 
Εισηγητής : Ε. Σώχος 

ΘΕΜΑ 33ο:
Χαρακτηρισμός ξενοδοχειακής επιχείρησης ως εποχικής δυνάμει
του αρ. 5 του Ν. 429/1976 και της με αριθ. 71251/78/19-12-2007 εγκυκλίου του ΥΠΕΣ. 
Εισηγητής : Ε. Σώχος 

ΘΕΜΑ 34ο: 
Τροποποίηση της 66/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
σχετικά με την συγκρότηση του Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας.
Εισηγήτρια : Πρόεδρος 

ΘΕΜΑ 35ο: 
Τροποποίηση της 224/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
σχετικά με την Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου της
Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Εισηγήτρια : Λ. Άνδροβικ

ΘΕΜΑ 36ο:
Έγκριση σύμβασης χρησιδανείου με το Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα
Ευαγγελιστρίας σχετικά με την δωρεά παραχώρηση του κτιρίου στο οποίο
στεγάζεται μέχρι σήμερα το Γυμνάσιο Τήνου.
Εισηγήτρια : Α. Δεληγιάννη 

ΘΕΜΑ 37ο:
Έγκρισης υπογραφής προγραμματικής Σύμβασης με το
Πανεπιστήμιο Πειραιώς.
Εισηγητής : Ε. Σώχος  

Ανακοίνωση εγγράφων αναφορών και αιτήσεων
Η  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ευγενία Αλοιμόνου 

Share:

Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων

Ανακύκλωσε. Κέρδισε!

Προγράμματα Δήμου χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΠΥΔΗΤ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Video: Συνεδριάσεις Δ..Σ

δημοτικο λιμενικο ταμειο τηνου - ανδρου

live camera Η πόλη της Τήνου από το Βίντσι

live camera Το λιμανι του πανορμου

Η κίνηση των πλοίων στο νησί μας