Εμφανιζόμενη ανάρτηση

 

Δευτέρα 30 Απριλίου 2018

Παροχή Διευκρινήσεων για το Διαγωνισμό «Καθαριότητα Λιμένα Τήνου».


           
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Τήνος  27 Απριλίου   2018
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                       Αριθ. Πρωτ. 830
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΤΗΝΟΥ-ΑΝΔΡΟΥ                                                
Ταχ.Δ/νση: Λ. Μεγαλόχαρης 24                  ΠΡΟΣ                       
Τ.Κ              :84200                                           Ενδιαφερόμενους Διαγωνισμού       
Τηλ.           : 2283023754                              «Καθαριότητα Λιμένα Τήνου
FAX            : 2283023752                               Διακήρυξη   1/2018    
e-mail         :dltt-a@1331.syzefxis.gov.gr              
Πληρ           :Ελισάβετ  Δεσύπρη                                                                                      ΘΕΜΑ: Παροχή Διευκρινήσεων για το Διαγωνισμό «Καθαριότητα Λιμένα Τήνου».
            Σχετικά: α. Το από 27/4/2018 Ερώτημα και
                             β. Η 1/2018 Διακήρυξη.


Με βάση το Παράρτημα Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ –  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ, σημείο Γ. Περιγραφή της Εργασίας, ο κάθε υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να έχει:
1.         Ένα (1) απορριμματοφόρο χωρητικότητας 6 έως 8 m3, αντιρρυπαντικής τεχνολογίας τουλάχιστον Euro 4, με σύστημα συμπίεσης τύπου πρέσας και με μηχανισμό ανύψωσης κάδων 240 έως 1.100 lit.. 
Βασική προϋπόθεση αποδοχής του απορριμματοφόρου είναι η ικανότητά του να εισέρχεται στην λιμενική ζώνη.
2.         Επικαθήμενο σάρωθρο σύγχρονης τεχνολογίας, εφοδιασμένο με άδεια κυκλοφορίας για εργασία σους δρόμους της πόλης. Μέγεθος κάδου 2 Κ.Μ. κατ’ ελάχιστον.
Η απαίτηση για τεχνολογία Euro 4 αφορά μόνο το απορριμματοφόρο , ωστόσο σε καμία περίπτωση δεν  είναι δυνατή η προσφορά εξοπλισμού τεχνολογίας εκπομπής ρύπων Euro 3 προσωρινά.

Το παρόν θα αναρτηθεί
1. στην ιστοσελίδα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου Άνδρου http://portoftinosandros.webnode.gr/ και

2. στην ιστοσελίδα του Δήμου  Τήνου www.dimostinou.eu


Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου
Τήνου –Άνδρου

Ιωάννης Α. Σιώτος
Δήμαρχος Τήνου

Share:

Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων

Ανακύκλωσε. Κέρδισε!

Προγράμματα Δήμου χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΠΥΔΗΤ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Video: Συνεδριάσεις Δ..Σ

δημοτικο λιμενικο ταμειο τηνου - ανδρου

live camera Η πόλη της Τήνου από το Βίντσι

live camera Το λιμανι του πανορμου

Η κίνηση των πλοίων στο νησί μας