Εμφανιζόμενη ανάρτηση

 

Δευτέρα 30 Απριλίου 2018

ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01 – 15 ΜΑΪΟΥ 2018

C:\Users\User\Documents\Λουκία\Εμπορικός Σύλλογος Τήνου\6}  Λογότυπα Εμπορικού Συλλόγου Τήνου\ΕΜΠΟΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΗΝΟΥ\ΕΜΠΟΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ.pdf (2).jpg


Τα μέλη του Δ.Σ. του Εμποροεπαγγελματικού & Βιοτεχνικού Συλλόγου Τήνου
σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το νέο νόμο 4446/2016 οι εκπτώσεις του
Μαΐου και του Νοεμβρίου θα διαρκούν 15 ημέρες και όχι δέκα όπως τα
προηγούμενα χρόνια. Οι 15 ημέρες είναι ημερολογιακές και όχι εργάσιμες.
Σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 4177/2013, τα καταστήματα κάθε είδους
και σε όλες τις περιοχές της χώρας μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά
την πρώτη Κυριακή της ενδιάμεσης εκπτωτικής περιόδου του Μαΐου.
Ως ημέρα έναρξης του δεκαπενθημέρου είναι η Τετάρτη, 2 Μαΐου
(καθώς η πρωτομαγιά όπως κάθε χρόνο θα κηρυχτεί ως υποχρεωτική αργία)
και αντίστοιχα, τελευταία ημέρα των εκπτώσεων θα είναι η Τρίτη, 15 Μαΐου.
Τα καταστήματα του νησιού μας μπορούν να είναι ανοιχτά την Πρωτομαγιά
λόγω του θερινού ωραρίου που είναι ήδη σε ισχύ,
εκπτώσεις όμως μπορούν να διενεργούν από την Τετάρτη 2 Μαΐου 2018.
Στο παραπάνω πλαίσιο, τα καταστήματα μπορούν να διενεργήσουν :


ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
από την ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΜΑΪΟΥ έως και την ΤΡΙΤΗ 15 ΜΑΪΟΥ 2018.
Επίσης, την ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΜΑΪΟΥ 2018 τα καταστήματα της Τήνου
μπορούν να είναι ΑΝΟΙΧΤΑ πέραν από την ισχύ του Ν. 4177/2013
( 1η Κυριακή κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων) και λόγω της ισχύος του
θερινού ωραρίου


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
    Σε ότι, αφορά την διενέργεια των εκπτώσεων, οι έμποροι και οι
υπεύθυνοι των εμπορικών καταστημάτων πρέπει να προσέξουν τα εξής:


1. Η αναγραφή διπλής τιμής, δηλαδή της παλαιάς (συνήθως διαγραμμένης)
και της νέας τιμής των προϊόντων που πωλούνται με έκπτωση είναι υποχρεωτική.


2. Η αναγραφή ποσοστού έκπτωσης επιτρέπεται αλλά δεν είναι υποχρεωτική.  
Ανήκει στην διακριτική ευχέρεια της επιχείρησης εάν θα αναγράψει ποσοστό ή όχι.  


3. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην ακρίβεια των εκπτωτικών αναγγελιών
προς τον πελάτη. Η κάθε παροχή πρέπει να ταυτίζεται και να ανταποκρίνεται
προς την αναγγελία, οικονομικά, ποσοτικά και ποιοτικά.  
   
Κατά την διενέργεια των τακτικών εκπτώσεων, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή
από όλους, γιατί οι κυρώσεις είναι αυστηρές και δεν επιτρέπεται
να επιβάλλονται πρόστιμα λόγω λάθους.  
Γενικά, στους παραβάτες των διατάξεων περί εκπτώσεων επιβάλλεται
πρόστιμο ποσού ίσου με το 0,5% του ετήσιου κύκλου εργασιών
και πάντως όχι κατώτερο των 5.000 €. Σε περίπτωση που επιβληθεί
για δεύτερη φορά πρόστιμο για την ίδια παράβαση μέσα σε διάστημα 5 ετών,
το πρόστιμο αυξάνεται στο 3% του ετήσιου κύκλου εργασιών της
συγκεκριμένης επιχείρησης.
Ειδικότερα, για την περίπτωση που οι εκπτώσεις είναι ανακριβείς ή
παραπλανητικές ως προς το ποσοστό τους, ως προς την ακρίβεια
των αναγραφόμενων τιμών ή ως προς την ποσότητα των προσφερόμενων
με έκπτωση προϊόντων ή όταν ενέχουν οποιασδήποτε μορφής απόκρυψη ή
παραπλάνηση, επιβάλλεται πρόστιμο ποσού ίσο με το 1% του ετήσιου κύκλου
εργασιών και πάντως όχι κατώτερο από 10.000 €, ανάλογα με τη βαρύτητα
και τη συχνότητα της παράβασης. Σε περίπτωση που επιβληθεί για δεύτερη
φορά πρόστιμο για την ίδια παράβαση μέσα σε διάστημα 5 ετών, το πρόστιμο
αυξάνεται στο 3% του ετήσιου κύκλου εργασιών της συγκεκριμένης επιχείρησης.
Αρμόδιες ελεγκτικές αρχές σύμφωνα με το νόμο είναι:
α) Οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
β) Οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
γ) Οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
δ) Οι Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφερειών.
στ) Οι Υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος, στη ζώνη δικαιοδοσίας τους.
Αρμόδια αρχή για την επιβολή των προστίμων είναι ο
Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
(«κρατικός περιφερειάρχης»), όπου διαπιστώνεται η παράβαση.  
Οι αρχές αυτές ελέγχουν την εφαρμογή τόσο της νομοθεσίας για τις εκπτώσεις
και προσφορές όσο και αυτής που αφορά στις Κυριακές.


Με εκτίμηση
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ
ΕΜΠΟΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΗΝΟΥ


          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
C:\Users\User\Documents\Λουκία\Εμπορικός Σύλλογος Τήνου\1}  Επιστολές - Έγγραφα Εμπορικού Συλλόγου Τήνου\1)ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ\6) ΣΦΡΑΓΙΔΑ.JPG

     ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΙΜΕΚΗΣ                                 ΛΟΥΚΙΑ ΚΟΛΛΑΡΟΥ

Share:

Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων

Ανακύκλωσε. Κέρδισε!

Προγράμματα Δήμου χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΠΥΔΗΤ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Video: Συνεδριάσεις Δ..Σ

δημοτικο λιμενικο ταμειο τηνου - ανδρου

live camera Η πόλη της Τήνου από το Βίντσι

live camera Το λιμανι του πανορμου

Η κίνηση των πλοίων στο νησί μας