Εμφανιζόμενη ανάρτηση

 

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2018

Ανακοίνωση για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού στο Δήμο Τήνου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
 ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3Κ/2018 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΑΣΕΠ
(ΦΕΚ 4/Τ.ΑΣΕΠ/02.02.2018) ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ, ΚΑΤΟΠΙΝ
ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, Η ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΕΚΑΤΡΙΩΝ ΘΕΣΕΩΝ (13) ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΤΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ:

Ειδικότητα
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ:
Αριθμός
ατόμων
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
2176
1
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ
2399
1
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
3128
1
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
1645
3
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ)
1651
1
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
1370
1
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
1564
5
ΣΥΝΟΛΟ

13

Ο ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ
ΔΕΝ ΕΜΠΛΕΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΤΑ ΤΥΠΙΚΑ
ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΑ
ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ,
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΤΟ ΑΣΕΠ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
ΣΤΟΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΤΟΥ ΑΣΕΠ (www.asep.gr) .

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  ΔΕ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ, ΟΔΗΓΩΝ &
ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ): ΑΡΧΙΖΕΙ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ,
ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΛΗΓΕΙ ΣΤΙΣ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ, ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14.00.

ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  ΥΕ (ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΕΡΓΑΤΩΝ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ, ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ &
ΕΡΓΑΤΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ):
ΑΡΧΙΖΕΙ ΣΤΙΣ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ, ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ
ΛΗΓΕΙ ΣΤΙΣ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ, ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14.00.

Η Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών

Ιουλία Δελλατόλα
Share:

Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων

Ανακύκλωσε. Κέρδισε!

Προγράμματα Δήμου χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΠΥΔΗΤ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Video: Συνεδριάσεις Δ..Σ

δημοτικο λιμενικο ταμειο τηνου - ανδρου

live camera Η πόλη της Τήνου από το Βίντσι

live camera Το λιμανι του πανορμου

Η κίνηση των πλοίων στο νησί μας