Εμφανιζόμενη ανάρτηση

 

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2018

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τήνου την 19η Ιανουαρίου 2018

        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         Τήνος, 15 Ιανουαρίου  2018
  1. ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ               Αριθμός Συνεδρίασης: 3/2018
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Aριθ. πρωτ.: 386Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΠΡΟΣ:
1) Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Τήνου.
2) Τον Δήμαρχο Τήνου.
3) Τον Πρόεδρο και τα μέλη της Δημοτικής Κοινότητας Τήνου.
4) Τους Προέδρους/Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.


Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010,
σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,
που θα λάβει χώρα στο δημαρχιακό κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ.),
την  19η Ιανουαρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00 μ.μ
για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, σε καθένα από τα π
αρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως :

ΘΕΜΑ 1ο:
7
Έγκριση της με αριθμό 185/2017 απόφασης
του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου – Άνδρου
περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού, οικον. έτους 2017.
Εισηγητής : Ε. Κορνάρος
ΘΕΜΑ 2ο:
8
Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών
για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου, για το έτος 2018.
Εισηγήτρια : Ε. Αλοιμόνου
ΘΕΜΑ 3ο:
9
Συγκρότηση επιτροπών έτους 2018, σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016.
Εισηγήτρια : Ε. Αλοιμόνου
ΘΕΜΑ 4ο:
10
Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα του έργου:
Συντηρήσεις επισκευές Σχολικών κτιρίων Δήμου Τήνου.
Εισηγήτρια : Λ. Άνδροβικ
ΘΕΜΑ 5ο:
11
Υπογραφή προγραμματικής σύμβασης με το
Ιερό Ίδρυμα Αγ. Τριάδας Γύρλας για την
υποβολή χρηματοδότησης για την εκτέλεση του έργου
«Επισκευή του κτιρίου κληροδοτήματος Ελένης Νεωφύτου
επί της ακτής Π. Λιαρούτσου».
Εισηγήτρια : Α. Δεληγιάννη
ΘΕΜΑ 6ο:
12
Λήψη απόφασης για την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Τήνου
να υπογράψει την από 30.12.2016 σύμβαση δεσμευμένου λογαριασμού,
στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού
Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου
(Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα»),
σε συμπλήρωση της με αρ. 7/2017 απόφασης Δ.Σ.
Εισηγητής : Δήμαρχος
ΘΕΜΑ 7ο:
13
Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης με το
Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Τήνου - Άνδρου
για την εκτέλεση του έργου
«Εργασίες επισκευής βελτίωσης και συμμόρφωσης
σύμφωνα με τα πρότυπα συστήματα πιστοποίησης
παιδικής χαράς Λιμένα Τήνου.
Εισηγητής : Ε. Κορνάρος
ΘΕΜΑ 8ο:
14
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 225/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τον ορισμό του Προέδρου του Δ.Σ της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Εισηγητής : Δήμαρχος
ΘΕΜΑ 9ο:
15
Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Τήνου στη διεθνή έκθεση, WORLD PANORAMA FESTIVAL η οποία θα λάβει χώρα στη Σουηδία στις 16-17-18/02/2018.
Εισηγήτρια : Α. Δεληγιάννη
 
Η  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ευγενία Αλοιμόνου

Share:

Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων

Ανακύκλωσε. Κέρδισε!

Προγράμματα Δήμου χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΠΥΔΗΤ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Video: Συνεδριάσεις Δ..Σ

δημοτικο λιμενικο ταμειο τηνου - ανδρου

live camera Η πόλη της Τήνου από το Βίντσι

live camera Το λιμανι του πανορμου

Η κίνηση των πλοίων στο νησί μας