Εμφανιζόμενη ανάρτηση

 

Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου 2017

ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ… ΤΕΛΟΣ ΕΠΟΧΗΣ

C:\Users\User\Documents\Λουκία\Εμπορικός Σύλλογος Τήνου\6}  Λογότυπα Εμπορικού Συλλόγου Τήνου\ΕΜΠΟΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΗΝΟΥ\ΕΜΠΟΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ.pdf (2).jpg


Από την 1η-1-2018 μπαίνει σε εφαρμογή το «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ»  
(με βάση την ΚΥΑ 180036/952/2017 ΦΕΚ 2812Β), με το οποίο δεν θα
 διατίθενται δωρεάν στους καταναλωτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς, αντιθέτως αυτές θα χρεώνονται στον καταναλωτή και οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να εισπράττουν και να αποδίδουν το ειδικό περιβαλλοντικό τέλος, ανά τεμάχιο λεπτής πλαστικής σακούλας μεταφοράς, για την διάθεση της στους καταναλωτές.  Το τέλος αναγράφεται στα παραστατικά πώλησης εμπορευμάτων ή προϊόντων και αποτυπώνεται στα λογιστικά αρχεία που τηρεί η επιχείρηση.


ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΕΔΩ ΝΑ ΤΟΝΙΣΟΥΜΕ ΟΤΙ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΑΦΟΡΑ 
ΣΕ  «ΛΕΠΤΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ», 
ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ: ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
ΜΕ ΠΑΧΟΣ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΤΩΝ 50 ΜΙΚΡΩΝ (ΜΗ).


Η αξία του «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ» ανά τεμάχιο λεπτής
 πλαστικής σακούλας μεταφοράς εμπορευμάτων ή προϊόντων ανέρχεται
 σε 3 λεπτά  (0,03€) προ ΦΠΑ από 01/01/2018 και σε 7 λεπτά (0,07€) 
προ ΦΠΑ από 01/01/2019.
Το «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ» υπάγεται στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ 24%. 
Θα πρέπει λοιπόν από 01/01/2018 να αναγράφεται διακριτά στα
 παραστατικά πωλήσεων (χονδρικής και λιανικής) η αξία του
 «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ» ανά τεμάχιο λεπτής πλαστικής σακούλας
 μεταφοράς.
Κατά την διάθεση λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς εμπορευμάτων ή προϊόντων
, θα πρέπει, με μέριμνα του χειριστή, το περιβαλλοντικό τέλος να εμφανίζεται, 
διακριτά, ως πρόσθετο είδος που υπόκειται σε Φ.Π.Α. συντελεστή Γ
 (κανονικό συντελεστή Φ.Π.Α.) και με ποσότητα ισάριθμη της ποσότητας 
των διατεθέντων πλαστικών σακουλών μεταφοράς εμπορευμάτων ή προϊόντων.
Σε κάθε περίπτωση έκδοσης παραστατικών πώλησης με χρήση ΕΑΦΔΣΣ, 
κατά την διάθεση λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς εμπορευμάτων ή προϊόντων,
 θα πρέπει, με μέριμνα του χειριστή, το περιβαλλοντικό τέλος να εμφανίζεται, διακριτά, ως πρόσθετο είδος που υπόκειται σε Φ.Π.Α. συντελεστή Γ (κανονικό συντελεστή Φ.Π.Α. 24%) και με ποσότητα ισάριθμη της ποσότητας των διατεθέντων πλαστικών σακουλών μεταφοράς εμπορευμάτων ή προϊόντων.
Στην περίπτωση έκδοσης αποδείξεων εσόδου με χρήση
 ΑΔΗΜΕ ή ΦΤΜ (ταμειακή μηχανή), πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες ρυθμίσεις στον προγραμματισμό ειδών του ΦΗΜ, ώστε το περιβαλλοντικό τέλος να είναι ένα διακριτό είδος που υπόκειται σε Φ.Π.Α. συντελεστή Γ (κανονικό συντελεστή Φ.Π.Α.24%), το οποίο θα ανήκει σε ένα νέο διακριτό «ΤΜΗΜΑ» με όνομα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ».


Στην επίσημη ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ αναρτήθηκε η ΠΟΛ υπ’ αριθμ.1211/20-12-2017
 με θέμα «Παροχή οδηγιών για την αναγραφή του επιβαλλόμενου, στη διάθεση λεπτών πλαστικών σακουλών, περιβαλλοντικού τέλους επί των εκδιδόμενων παραστατικών πωλήσεων».


Το ανώτατο όργανο του ελληνικού εμπορίου, η ΕΣΕΕ, αντιλαμβανόμενη
 την ανησυχία των επιχειρήσεων για την εφαρμογή του νέου πλαισίου 
και την ύπαρξη κίνδυνου να επιβαρυνθούν, χωρίς δική τους ευθύνη, 
με σημαντικά πρόστιμα και διοικητικές κυρώσεις , άσκησε πολύ μεγάλη πίεση 
προκειμένου να εκδοθούν διευκρινήσεις, σχετικά με τις τροποποιήσεις 
που θα απαιτηθούν στις ταμειακές μηχανές και στα λογιστικά λογισμικά, 
ώστε να ξεκινήσει ομαλά, από 1ης Ιανουαρίου 2018, η εφαρμογή του νέου πλαισίου.
Σε απάντηση των ενεργειών της ΕΣΕΕ, εκδόθηκε η ανωτέρω ΠΟΛ, 
η οποία διευκρινίζει πως θα γίνεται γενικά η αναγραφή και η αποτύπωση του 
περιβαλλοντικού τέλους.
Συγκεκριμένα αναφέρουμε τα κάτωθι:
Στα παραστατικά πωλήσεων (τιμολόγια πώλησης και στοιχεία λιανικής πώλησης) 
στα οποία αποτυπώνεται διακριτά η διάθεση λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς
 εμπορευμάτων ή προϊόντων, πέραν των στοιχείων του υποχρεωτικού περιεχομένου
 θα αναγράφεται, επιπλέον η αξία του επιβαλλόμενου περιβαλλοντικού τέλους 
προ του Φ.Π.Α., με κάθε πρόσφορο, αλλά σε κάθε περίπτωση διακριτό και 
ευανάγνωστο τρόπο.
Α. Σε κάθε περίπτωση έκδοσης παραστατικών πώλησης με χρήση ΕΑΦΔΣΣ,
 κατά την διάθεση λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς εμπορευμάτων ή προϊόντων,
 θα πρέπει, με μέριμνα του χειριστή, το περιβαλλοντικό τέλος να εμφανίζεται, διακριτά,
 ως πρόσθετο είδος που υπόκειται σε Φ.Π.Α. συντελεστή Γ (κανονικό συντελεστή Φ.Π.Α.)
 και με ποσότητα ισάριθμη της ποσότητας των διατεθέντων πλαστικών σακουλών 
μεταφοράς εμπορευμάτων ή προϊόντων.
Προκειμένου να αυτοματοποιηθεί η παραπάνω διαδικασία, σκόπιμο είναι να γίνουν 
κατάλληλες ρυθμίσεις στην εφαρμογή εμπορικής διαχείρισης που εκδίδει τα παραστατικά,
 ώστε όταν διατίθεται μια λεπτή πλαστική σακούλα μεταφοράς εμπορευμάτων ή προϊόντων, 
να εμφανίζεται αυτόματα, ως παρελκόμενο είδος, το περιβαλλοντικό τέλος με Φ.Π.Α. συντελεστή Γ (κανονικό συντελεστή Φ.Π.Α.), σύμφωνα με τα ανωτέρω.
Β. Στην περίπτωση έκδοσης αποδείξεων εσόδου με χρήση ΑΔΗΜΕ ή ΦΤΜ,
 πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες ρυθμίσεις στον προγραμματισμό ειδών του ΦΗΜ,
 ώστε το περιβαλλοντικό τέλος να είναι ένα διακριτό είδος που υπόκειται σε Φ.Π.Α. 
συντελεστή Γ (κανονικό συντελεστή Φ.Π.Α.), το οποίο θα ανήκει σε ένα νέο διακριτό
 «ΤΜΗΜΑ» με όνομα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ».
Κατά την διάθεση λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς εμπορευμάτων ή προϊόντων, 
θα πρέπει, με μέριμνα του χειριστή, το περιβαλλοντικό τέλος να εμφανίζεται, διακριτά, 
ως πρόσθετο είδος που υπόκειται σε Φ.Π.Α. συντελεστή Γ (κανονικό συντελεστή Φ.Π.Α.) 
και με ποσότητα ισάριθμη της ποσότητας των διατεθέντων πλαστικών σακουλών μεταφοράς
 εμπορευμάτων ή προϊόντων.
Ειδικά στην εξαιρετική περίπτωση έκδοσης αποδείξεων εσόδου με χρήση ΑΔΗΜΕ ή ΦΤΜ,
 που έχουν διαχείριση παρελκομένων ειδών και προκειμένου να αυτοματοποιηθεί 
η διαδικασία, σκόπιμο είναι να γίνουν οι απαραίτητες ρυθμίσεις στον προγραμματισμό ειδών 
του ΦΗΜ, ώστε το περιβαλλοντικό τέλος να είναι ένα διακριτό είδος που υπόκειται σε Φ.Π.Α. συντελεστή Γ (κανονικό συντελεστή Φ.Π.Α.), το οποίο θα ανήκει σε ένα νέο διακριτό «ΤΜΗΜΑ» με όνομα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ» και επιπλέον αυτό το είδος θα είναι παρελκόμενο της λεπτής πλαστικής σακούλας μεταφοράς εμπορευμάτων και προϊόντων με ξεχωριστή τιμή.
Με αυτές τις ρυθμίσεις, κατά την διάθεση λεπτής πλαστικής σακούλας μεταφοράς 
εμπορευμάτων ή προϊόντων, αυτόματα θα εμφανίζεται ως πωληθέν είδος και το 
περιβαλλοντικό τέλος.
Υπενθυμίζουμε ότι απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στην τήρηση 
του νέου πλαισίου από τους συναδέλφους, δεδομένου ότι δεν προβλέπεται 
κάποια παράταση για την εφαρμογή του και οι κυρώσεις είναι σημαντικές, 
καθώς προβλέπεται διοικητικό πρόστιμο από 200 μέχρι 5.000 ευρώ,
 ανάλογα με την βαρύτητα της παράβασης.


Συμβουλευτείτε τους οικονομικούς συμβούλους,
 τους φοροτεχνικούς και λογιστές των επιχειρήσεών σας.


Με εκτίμηση
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ
ΕΜΠΟΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΗΝΟΥ


          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                           Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


     ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΙΜΕΚΗΣ                           ΛΟΥΚΙΑ ΚΟΛΛΑΡΟΥ

Share:

Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων

Ανακύκλωσε. Κέρδισε!

Προγράμματα Δήμου χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΠΥΔΗΤ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Video: Συνεδριάσεις Δ..Σ

δημοτικο λιμενικο ταμειο τηνου - ανδρου

live camera Η πόλη της Τήνου από το Βίντσι

live camera Το λιμανι του πανορμου

Η κίνηση των πλοίων στο νησί μας