Εμφανιζόμενη ανάρτηση

 

Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2017

Συνεδριάζει η Δημοτική Κοινότητα.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τήνος 21 Σεπτεμβρίου 2017
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αριθ. Πρωτ. -41-
ΔΗΜΟΣ  ΤΗΝΟΥ Αριθμός Συνεδρίασης: 8/2017
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΗΝΟΥ

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΠΡΟΣ :  Τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Τήνου
ΚΟΙΝ : κ. Δήμαρχο Τήνου, Αντιδημάρχους Τήνου, Δημοτικούς Συμβούλους, Μείζονος. & Ελάσσονος  Αντιπ.

Ε ν τ α ύ θ α
Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Τήνου

Αφού λάβαμε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα επί της οδού Μεγαλόχαρης 24, τη Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 06:30 απογευματινή, σε τακτική συνεδρίαση, για να ληφθούν αποφάσεις, επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο
Λήψη απόφασης κατάρτισης πρότασης προς τον Δήμο Τήνου για τον προγραμματισμό έργων της Δημοτικής Κοινότητας Τήνου έτους 2018, με σκοπό την ένταξή τους στο υπό κατάρτιση Τεχνικό Πρόγραμμά του, οικ. έτους 2018.


Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Τήνου


Ιωάννης Γ. Μαρκουΐζος
Share:

Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων

Ανακύκλωσε. Κέρδισε!

Προγράμματα Δήμου χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΠΥΔΗΤ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Video: Συνεδριάσεις Δ..Σ

δημοτικο λιμενικο ταμειο τηνου - ανδρου

live camera Η πόλη της Τήνου από το Βίντσι

live camera Το λιμανι του πανορμου

Η κίνηση των πλοίων στο νησί μας