Τετάρτη, 13 Σεπτεμβρίου 2017

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για τον ορισμό μελών στις Επιτροπές Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής Έργων

Share:

Πρόγραμμα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories