Τετάρτη, 12 Ιουλίου 2017

Παροχή διευκρινήσεων για το συνοπτικό διαγωνισμό "Προμήθεια ειδών καθαριότητας ευπρεπισμού, υγιεινής και απολυμαντικών για την κάλυψη αναγκών του Δήμου και των ΝΠΔΔ - ΝΠΙΔ του για το έτος 2017"

Share:

Πρόγραμμα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories