Τετάρτη, 12 Ιουλίου 2017

Παροχή διευκρινήσεων για το συνοπτικό διαγωνισμό "Προμήθεια ειδών καθαριότητας ευπρεπισμού, υγιεινής και απολυμαντικών για την κάλυψη αναγκών του Δήμου και των ΝΠΔΔ - ΝΠΙΔ του για το έτος 2017"

Share:

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

tinos tv live

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΗΝΙΑΚΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories