Τρίτη, 16 Μαΐου 2017

Δημοσιεύτηκε η ΚΥΑ για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού κλπ.

Στις 12 Μαΐου 2017 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Φύλλο 1636/Τεύχος Β΄) η υπ' αριθμ. ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017/11-05-2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα "Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών".

Ο Δήμος μας, μέσα στις προσεχείς ημέρες, θα προβεί στις απαραίτητες διαδικασίες για τη δημοπράτηση και παραχώρηση των παραλιών του νησιού."
Share:

Πρόγραμμα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories