Εμφανιζόμενη ανάρτηση

 

Τρίτη 4 Απριλίου 2017

Συνεδριάζει την Παρασκευή το Δημοτικό Συμβούλιο

       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         Τήνος, 3  Απριλίου    2017
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ               Αριθμός Συνεδρίασης : 7/2017
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Aριθ. πρωτ.: 3017

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η


ΠΡΟΣ :
1) Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Τήνου.
2) Τον Δήμαρχο Τήνου.
3) Τον Πρόεδρο και τα μέλη της Δημοτικής Κοινότητας Τήνου.
4) Τους Προέδρους/Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.


Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα λάβει χώρα στο δημαρχιακό κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ.), την 7η Απριλίου  2017, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 19:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, σε καθένα από τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως :


ΘΕΜΑ 1ο:
Έγκριση έκθεσης Οικονομικής Επιτροπής, αναφορικά με τα στοιχεία εσόδων και εξόδων του Δήμου Τήνου για το δ΄ τρίμηνο 2016.
Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 2ο:
Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Τήνου, οικον. έτους 2017.
Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 3ο:
Αποδοχή χρηματοδότησης  
από το Πράσινο Ταμείο στα πλαίσια της ένταξης του έργου: «Επισκευή – αναβάθμιση Παιδικού Σταθμού Τήνου» του χρηματοδοτικού προγράμματος «Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2016» στον Άξονα Προτεραιότητα 1, Μέτρο 2 «Συμπληρωματική πρόσκληση στην Αστική Αναζωογόνηση», αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος. Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 4ο:
Έγκριση απολογισμού εσόδων και εξόδων, οικον. έτους 2016, της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 5ο:
Έγκριση απολογισμού εσόδων και εξόδων, οικον. έτους 2016, της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Εισηγήτρια : Λ.  Άνδροβικ

ΘΕΜΑ 6ο:
Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικον. έτους 2017, του Δημοτικού Ιερού Ιδρύματος Αγίας Τριάδος Γύρλας.   Εισηγητής : Ε. Σημαντήρης

ΘΕΜΑ 7ο:
Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης, οικον. έτους 2017  του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Πνευματικό Κέντρο Πανόρμου Τήνου ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΧΑΛΕΠΑΣ». Εισηγητής : Εμμ. Σώχος

ΘΕΜΑ 8ο:
Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Πνευματικό Κέντρο Πανόρμου Τήνου ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΧΑΛΕΠΑΣ».
Εισηγητής : Εμμ. Σώχος

ΘΕΜΑ 9ο:
Λήψη απόφασης, σχετικά με την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου με τίτλο «Συντηρήσεις και επισκευές σχολικών κτιρίων Δήμου Τήνου».
Εισηγητής : Ι. Σιώτος
ΘΕΜΑ 10ο:
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού εστίασης και λοιπού βοηθητικού εξοπλισμού του έργου Κέντρο Σίτισης & παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας ευπαθών ομάδων πληθυσμού στη νήσο Τήνο – ΟΜΑΔΑ Δ΄ Έπιπλα». Εισηγητής : Ι Σιώτος

ΘΕΜΑ 11ο:
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού εστίασης και λοιπού βοηθητικού εξοπλισμού του έργου Κέντρο Σίτισης & παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας ευπαθών ομάδων πληθυσμού στη νήσο Τήνο – ΟΜΑΔΑ Α΄ Ηλεκτρικές Συσκευές Κουζίνας, ΟΜΑΔΑ Β΄ Λοιπές Κινητές Ηλεκτρικές Συσκευές και ΟΜΑΔΑ Γ΄ Εξοπλισμός Εστίασης».
Εισηγητής : Ι. Σιώτος

ΘΕΜΑ 12ο:
Εξέταση αιτημάτων της ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου.
Εισηγητής : Ι. Σιώτος
ΘΕΜΑ 13ο:
Λήψη απόφασης, αναφορικά με την εκτέλεση ηλεκτρονικών πληρωμών μέσω λογαριασμών της Άλφα Τράπεζας.   Εισηγητής : Ι. Σιώτος

ΘΕΜΑ 14ο:
Χορήγηση παράτασης ωρών λειτουργίας της επιχείρησης: «Εστιατόριο – Αναψυκτήριο» της Ελένης Γάσπαρη του Ιακώβου, που βρίσκεται στον οικισμό Πάνορμος  της Τ. Κ. Πανόρμου.  Εισηγήτρια. Α. Δεληγιάννη
ΘΕΜΑ 15ο:
Λήψη απόφασης, σχετικά με την προβολή της Τήνου στο συνδρομητικό περιοδικό «ΕΠΑΘΛΟ» και ψήφιση σχετικής πίστωσης. Εισηγήτρια : Α. Δεληγιάννη.

ΘΕΜΑ 16ο:
Συγκρότηση  επιτροπής ονοματοθεσιών Δήμου Τήνου.
Εισηγητής : Π. Αρμάος

ΘΕΜΑ 17Ο:
Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην επιτροπή του αρ. 35 της Υ.Α 313/1999 (ΦΕΚ Β’ 444/1999).   Εισηγητής : Ε. Κορνάρος

ΘΕΜΑ 18ο:
Τροποποίηση του άρθρου 10 της κανονιστικής απόφασης, σχετικά με την λειτουργία ζωήλατων οχημάτων στο Δήμο Τήνου.
Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 19ο:
Εξέταση αιτήσεων, αναφορικά με ανταποδοτικά τέλη.
Εισηγητής : Κων. Βιδάλης

ΘΕΜΑ 20ο:
Αποδοχή παραίτησης της Προέδρου Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Υπηρεσιών Δήμου Τήνου και ορισμός εκ νέου Προέδρου.
Εισηγητής : Ι. Σιώτος


Ανακοίνωση εγγράφων αναφορών και αιτήσεων
Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΙΩΑΝΝΗΣ  ΣΙΩΤΟΣ
Share:

Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων

Ανακύκλωσε. Κέρδισε!

Προγράμματα Δήμου χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΠΥΔΗΤ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Video: Συνεδριάσεις Δ..Σ

δημοτικο λιμενικο ταμειο τηνου - ανδρου

live camera Η πόλη της Τήνου από το Βίντσι

live camera Το λιμανι του πανορμου

Η κίνηση των πλοίων στο νησί μας