Εμφανιζόμενη ανάρτηση

 

Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2016

Συνεδριάζει την Παρασκευή το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου

                                         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Τήνος, 12 Σεπτεμβρίου  2016

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                      

ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ                                                                   Αριθμός Συνεδρίασης: 16/2016
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                 Aριθ. πρωτ.: 9757

  

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΠΡΟΣ:
1) Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Τήνου.
2) Τον Δήμαρχο Τήνου.
3) Τον Πρόεδρο και τα μέλη της Δημοτικής Κοινότητας Τήνου.
4) Τους Προέδρους/Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.


Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα λάβει χώρα στο δημαρχιακό κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ.), την 16η Σεπτεμβρίου  2016, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 20.00 μ.μ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, σε καθένα από τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως :

ΘΕΜΑ 1ο:

Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο «Κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων και Μονάδας Κομποστοποίησης Δήμου Τήνου», στο πλαίσιο της πρόσκλησης 14.6i.26-27.1 (A/A ΟΠΣ: 1465) «Δράσεις για την ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων» του άξονα προτεραιότητας 14 – Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος – Προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».
Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 2ο:

Υποβολή πρότασης
σχρηματοδότησης με τίτλο «Δράσεις για την ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Δήμου Τήνου»,  στο πλαίσιο της πρόσκλησης 14.6i.26-27.1 (A/A ΟΠΣ: 1465) «Δράσεις για την ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων» του άξονα προτεραιότητας 14 – Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος – Προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».
Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 3ο:

Λήψη απόφασης, σχετικά με την μετακίνηση της 2ης τμηματικής προθεσμίας στο χρονοδιάγραμμα του έργου «Αποκατάσταση του Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) στη θέση “Τσικνιάς” του Δήμου Τήνου». Εισηγητής: Ι. Σιώτος

ΘΕΜΑ 4ο:

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση του Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) στη θέση Φανερωμένη της Δ. Ε. Πανόρμου του Δήμου Τήνου». Εισηγητής : Ι. Σιώτος

ΘΕΜΑ 5ο:

Ανανέωση άδειας μουσικών οργάνων και παράταση ωρών λειτουργίας, αναφορικά με την επιχείρηση «Παραδοσιακό Καφενείο» του Αντωνίου Ι. Ζαλώνη, που βρίσκεται στον οικισμό «Κρόκος» της Τ. Κ. Κώμης του Δήμου Τήνου. Εισηγητής : Ι. Σιώτος

ΘΕΜΑ 6ο:

Ανανέωση άδειας μουσικών οργάνων και παράταση ωρών λειτουργίας, αναφορικά με την επιχείρηση «Καφετέρια – Πιτσαρία – Σνακ Μπαρ» του Ιωάννη Α. Κουτσουμπή, που βρίσκεται στον οικισμό «Υστέρνια» της Τ. Κ. Υστερνίων του Δήμου Τήνου.  Εισηγητής : Ι. Σιώτος.

ΘΕΜΑ 7ο:

Εξέταση αιτήματος Υπηρεσίας Ύδρευσης. Εισηγητής : Ι. Σιώτος

ΘΕΜΑ 8ο:

Έκδοση ψηφίσματος για την εκστρατεία υπέρ ελεύθερων χώρων καπνού (Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία).   Εισηγητής : Ι. Σιώτος

ΘΕΜΑ 9ο:

Κατανομή ποσού 17.520,00 € από τους Κ.Α.Π. έτους 2016 (γ΄ δόση), σχετικά με την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων. Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 10ο:

Λήψη απόφασης για τη διοργάνωση θεματικής εκδήλωσης προβολής της νήσου Τήνου που θα λάβει χώρα  στο Παρίσι, την 11η Οκτωβρίου 2016, ψήφιση σχετικής πίστωσης και έγκριση μετακίνησης. Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 11ο:

Ψήφιση πίστωσης, σχετικά με την φωτογράφηση οικισμών και παραλιών προκειμένου να εμπλουτισθεί το τουριστικό πόρταλ (portal) του Δήμου Τήνου (www.tinos.gr).  Εισηγητής : Δήμαρχος

Ανακοίνωση εγγράφων αναφορών και αιτήσεων
Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου


ΙΩΑΝΝΗΣ  ΣΙΩΤΟΣ
Share:

Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων

Ανακύκλωσε. Κέρδισε!

Προγράμματα Δήμου χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΠΥΔΗΤ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Video: Συνεδριάσεις Δ..Σ

δημοτικο λιμενικο ταμειο τηνου - ανδρου

live camera Η πόλη της Τήνου από το Βίντσι

live camera Το λιμανι του πανορμου

Η κίνηση των πλοίων στο νησί μας