Τετάρτη, 24 Αυγούστου 2016

Οι επιτυχόντες στις Πανελλαδικές από τα Λύκεια της Τήνου

Γενικό Λύκειο Τήνου

(Νέο σύστημα)


(10% 2015)


(παλαιό σύστημα)


(10% 2014)


ΕΠΑ.Λ Τήνου
(νέο σύστημα)

(παλαιό σύστημα)