Τετάρτη, 13 Ιουλίου 2016

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ -ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ