Πέμπτη, 16 Ιουνίου 2016

Ανακοίνωση για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου ειδικότητας ΠΕ ή ΔΕ Ναυαγοσωστών