Εμφανιζόμενη ανάρτηση

 

Τρίτη 5 Απριλίου 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ: «ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ Ν. ΑΝΔΡΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΚΥΑ 8122.1/29/2014/16-7-2014 (ΦΕΚ 2032Β΄/25-7-2014)»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Τήνος, 04/4/2016
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΝΟΥ ΑΝΔΡΟΥ                              
                                                                              Αρ. Πρωτ. 522

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ:

«ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ Ν. ΑΝΔΡΟΥ  
ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΚΥΑ 8122.1/29/2014/16-7-2014 (ΦΕΚ 2032Β΄/25-7-2014)»

            ΤΟ Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Τήνου Άνδρου, σύμφωνα με την ΚΥΑ 8122.1/29/2014/16-7-2014 (ΦΕΚ 2032Β΄/25-7-2014) οφείλει να εισπράττει τα λιμενικά Τέλη ελλιμενισμού των σκαφών που ελλιμενίζουν στους Λιμένες αρμοδιότητάς του. 

Προκειμένου  το ΔΛΤΤ-Α  να προβεί στην ανάθεση παροχής της εν λόγω υπηρεσίας για τους Λιμένες Ν. Άνδρου, καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σύμφωνα με την 08/2016 επισυναπτόμενη θεωρημένη μελέτη,  τις έγγραφες προσφορές τους σε  σφραγισμένο φάκελο, στα γραφεία του ΔΛΤΤ-Α  στην οδό Λ. Μεγαλόχαρης,   έως
την 8 Απριλίου 2016, ημέρα Παρασκευή και  ώρα 12:00μμ.

            Οι προσφορές μπορούν επίσης να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην υπηρεσία μας και στην Δ/νση : Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Τήνου Άνδρου, Λ. Μεγαλόχαρης 24 ,  Τ.Κ. 84200, έως και την παραπάνω ώρα και ημερομηνία.

            Η ανάθεση των παραπάνω υπηρεσιών θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 και με την διαδικασία της απ΄ ευθείας ανάθεσης με απόφαση του Προέδρου, στον ενδιαφερόμενο εκείνον που θα προσφέρει την χαμηλότερη τιμή.

             Πληροφορίες: Αρμόδια υπάλληλος Δεσύπρη Ελισάβετ (22830-23754 edesipri@1331.syzefxis.gov.gr ). 

  
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου Άνδρου

 Ευάγγελος Ν Κορνάρος 

Share:

Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων

Ανακύκλωσε. Κέρδισε!

Προγράμματα Δήμου χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΠΥΔΗΤ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Video: Συνεδριάσεις Δ..Σ

δημοτικο λιμενικο ταμειο τηνου - ανδρου

live camera Η πόλη της Τήνου από το Βίντσι

live camera Το λιμανι του πανορμου

Η κίνηση των πλοίων στο νησί μας