Εμφανιζόμενη ανάρτηση

 

Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2015

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τήνου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Τήνος,  27 Νοεμβρίου 2015  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ                                                  
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ                                                                      Αριθμ. Συν.  33 /2015           
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                              
                       
                                                                               Π ρ ο ς :  Τα Μέλη της
Πληροφορίες: Β.Φόρτωμας                                                       Οικονομικής  Επιτροπής     
Τηλ. :22833 60142                                                                    Δήμου Τήνου
Fax : 22833 60139                                                                    ΕΝΤΑΥΘΑ
                                                 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

          Αφού λάβαμε υπόψη τις διατάξεις του άρθρων 75 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/πρώτο/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Ευαγγελιστρίας 72,  1ος όροφος) την 4η  Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ  σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, με τα ακόλουθα θέματα  ημερησίας διατάξεως:


ΘΕΜΑ   1ο  

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο αναπροσαρμογής των τελών καθαριότητας και φωτισμού για το οικ. έτος 2016»


Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο αναπροσαρμογής του φόρου φωτισμού
ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το οικ. έτος 2016»

ΘΕΜΑ   2ο  

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 του Δήμου Τήνου

ΘΕΜΑ   3ο  


Ορισμός Επιτροπής διενέργειας δημόσιας Κλήρωσης, των Επιτροπών που συγκροτούνται για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων του Δήμου Τήνου για το οικ. έτος 2016

ΘΕΜΑ   4ο  

Εξέταση των αιτήσεων για τη χορήγηση βοηθήματος σε ενδεείς συμπολίτες μας (κεκλεισμένων των θυρών).

ΘΕΜΑ   5ο  

Δέσμευση πιστώσεων

ΘΕΜΑ   6ο  


Ανάθεση σε δικηγόρο να ορκίσει τον πραγματογνώμονα και να επαναφέρει με κλήση προς συζήτηση την από 17-12-2013 με αριθμό καταθέσεως 55/20-12-2013 αγωγή των Μαρίας Δεσύπρη και Νικολάου Ρήγου, κατά των Θεόφιλου Ιωακείμ Βιδάλη και Αντωνίου Βιδάλη, και να υποστηρίξει την κοινοχρησία των επίδικων χώρων στον οικισμό Υστέρνια της Δ.Ε. Υστερνίων του Δήμου ΤήνουΟ Πρόεδρος της Οικονομικής ΕπιτροπήςΣίμος Ορφανός

     Δήμαρχος Τήνου
Share:

Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων

Ανακύκλωσε. Κέρδισε!

Προγράμματα Δήμου χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΠΥΔΗΤ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Video: Συνεδριάσεις Δ..Σ

δημοτικο λιμενικο ταμειο τηνου - ανδρου

live camera Η πόλη της Τήνου από το Βίντσι

live camera Το λιμανι του πανορμου

Η κίνηση των πλοίων στο νησί μας