Εμφανιζόμενη ανάρτηση

 

Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2015

16η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  Τήνος, 30 Οκτωβρίου  2015

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                           

ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ                                                                    Αριθμός Συνεδρίασης: 16/2015
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                    Αριθ. Πρωτ.:  12961

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΠΡΟΣ:
1) Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Τήνου.
2) Τον Δήμαρχο Τήνου.
3) Τον Πρόεδρο και τα μέλη της Δημοτικής Κοινότητας Τήνου.
4) Τους Προέδρους/Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα λάβει χώρα στο Δημαρχιακό κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ.), την 4η Νοεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, σε καθένα από τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως :
ΘΕΜΑ 1ο:

Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου: «Αντικατάσταση Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης πόλεως Τήνου». Εισηγητής : Ι. Σιώτος

ΘΕΜΑ 2ο:

Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Πλακοστρώσεις – Τσιμεντοστρώσεις Τ. Κ. Στενής». Εισηγητής: Ι. Σιώτος

ΘΕΜΑ 3ο:

Έγκριση πρωτοκόλλων : α) μακροσκοπικής παραλαβής και β) οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής της προμήθειας με τίτλο : «Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού Δεματοποίησης Δήμου Τήνου».  Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 4ο:

Μεταφορά ποσού χρηματικού υπολοίπου του προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» στην ΣΑΤΑ, σχετικά με το έργο: «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 καλαθοσφαίρισης και πετοσφαίρισης  στη Καλλονή». Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 5ο:

Λήψη απόφασης για τη συνέχιση του διαγωνισμού, αναφορικά με την ανάδειξη αναδόχου – προμηθευτή της «Προμήθειας Επίπλων 1ου Δημοτικού Σχολείου Τήνου». Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 6ο:
Κατανομή ποσού 17.520,00 € από Κ.Α.Π. για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης.
Εισηγήτρια : Α. Δεληγιάννη

ΘΕΜΑ 7ο:

Προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών» του Αγροτικού Προμηθευτικού Συνεταιρισμού κατοίκων Πανόρμου Τήνου» στον οικισμό Πύργος της Τ. Κ. Πανόρμου.  Εισηγητής : Ι. Σιώτος

ΘΕΜΑ 8ο:

Κατάρτιση τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων Δήμου Τήνου για το οικονομικό έτος 2016. Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 9ο:

Λήψη απόφασης επί ενστάσεως για διακοπή εργασιών του έργου «Αποκατάσταση του Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων στη θέση Μαρμαριές – Κόκκινα».  Εισηγητής : Δήμαρχος

Ανακοίνωση εγγράφων αναφορών και αιτήσεων
Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου


ΙΩΑΝΝΗΣ  ΣΙΩΤΟΣ
Share:

Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων

Ανακύκλωσε. Κέρδισε!

Προγράμματα Δήμου χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΠΥΔΗΤ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Video: Συνεδριάσεις Δ..Σ

δημοτικο λιμενικο ταμειο τηνου - ανδρου

live camera Η πόλη της Τήνου από το Βίντσι

live camera Το λιμανι του πανορμου

Η κίνηση των πλοίων στο νησί μας