Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου 2015

Επαναπροκήρυξη μειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας μίσθωσης ισόγειας αίθουσας για τις ανάγκες του Πνευματικού Εκπολιτιστικού Κέντρου Πανόρμου – έγκριση όρων διακήρυξης.